Markedsanalyse

Man skal kende sit marked, når afsætning af produkter og tjenesteydelser skal finde sted, jo mere, man kender markedet, jo større gennemslagskraft vil ens online markedsføring have på valget af netop virksomhedens produkter. Dette vil på sigt give en øgning af virksomhedens indtjening.

Hvordan finder jeg ud af mit marked og ser på, om der forefindes muligheder for afsætning af nye produkter etc.. Er det i det hele taget muligt at tage markedsandele med mit nye produkt?

Der skal foretages undersøgelser af markedssituationen ved brug af information fra brugere og folk, der kunne tænkes at købe mit produkt / tjenesteydelse.

Kilderne til undersøgelsen vil typisk være virksomhedens kunder. Der kan også foretages undersøgelser af konkurrenter mv.

Populationen

Hvem ønsker man at vide noget om? Hvad ønsker man at vide?

Respondenterne

Her skal man udvælge den gruppe, man ønsker information om.

Repræsentativt udsnit af brugerne

Da vi ikke kan spørge hele befolkningen om vores nye produkt, må vi spørge et repræsentativt udsnit, hvor vi på baggrund af forskellighederne kan sammensætte et totalbillede.

  • Udvælgelse af testpersoner i forbindelse med vores online markedsføring.
  • Metoder til at opsøge respondenter i forbindelse med online markedsføringsstrategi.

Personlige interviews

Kontakt personligt med respondenter f.eks. i indkøbscentre og på messer. Her er der tale om en direkte kontakt med en forbruger, og der kan udfyldes f.eks. et spørgeskema eller foretages et interview.

Telefon interviews

Her bruges telefonen til at foretage interviews af en mulig brugergruppe. Man kan dels selv planlægge sådan et forløb eller anvende et etableret firma, der til dagligt arbejder med denne form for analyser til opgaven. F.eks. Gallup mv.

Spørgeskema på hjemmesiden

Denne form kan anvendes til forespørgsler blandt de besøgende, der kommer ind på virksomhedens hjemmeside. Man skal ikke forvente, at alle der besøger websitet syntes, de har tid til at besvare spørgeskemaer.Men antallet af besvarelser kan øges væsentligt, hvis der f.eks. er tilknyttet en konkurrence.

Ubeviste forhold

Ønsker man at undersøge, hvorledes en kunde påvirkes af ens hjemmeside, hvorledes købsprocesser virker på brugeren, så har vi fokus på de "ubevidste forhold". Her er der brug for en systematisk gennemgang af webanalyse , hvor man ser på, hvordan forbrugeren kommer ind på hjemmesiden. Man kan undersøge, hvad der er søgt efter, hvilket søgeord, forbrugeren har navigeret rundt efter, og se hvor i processen forbrugeren forlader hjemmesiden igen. Alt sammen vigtige informationer, når der skal foretages SEO på en virksomheds hjemmeside.


Hvis du ønsker sparring om dine strategier, er du velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne.