Købsadfærd på nettet

Købsadfærd handler om, hvordan vi opfører os i købssituationer, og hvilke tilskyndelser og vaner, der får os til at handle. E handel, hvor vi bestiller produkter over internettet, er et marked i eksplosiv vækst, hvilket gælder alle former for produkter og tjenesteydelser.

At e handelen eksploderer handler ikke mindst om, at travle børnefamilier har gavn af at kunne foretage indkøb, når ungerne er lagt i seng. Så er der tid til at foretage indkøb på nettet i ro og mag.

Tidligere var det ofte husmoderen, der stod for de forskellige indkøb til familien - børnetøj, fornødenheder til familien, gaver til onkel Bents fødselsdag etc.

Mange internet butikker forsøger at ændre forbrugernes indkøbsvaner ved at have nogle rigtigt gode tilbud, der gælder i begrænsede perioder. Disse kan tilbydes loyale kunder først via nyhedsbreve, der sendes ud en eller to dage, før tilbuddene publiceres offentligt. Herved skabes loyale kundeforhold, internet forretning og kunde i mellem.

I dag er det oftest hele familien, der leder efter produkter på nettet.

Købsklasser

I nogle situationer kræver et køb en lang overvejelse, mens vi som købere slår til med det samme med andre produkter.

Overvejelseskøb – vanemæssige køb – impulskøb

Overvejelseskøbet. Her er der tale om køb foretaget efter grundige overvejelser, før købet finder sted. Her kan være tale om meget dyre produkter, varer vi køber yderst sjældent, eller varer der er meget vanskelige at vurdere.

Vanemæssige køb betegner de situationer, hvor vi køber ind, som vi plejer. Her er der ofte tale om prisbillige varer, uinteressante varer eller varer, der købes ofte.

Impulskøb - her køber vi produktet efter en pludselig indskydelse.