Forretningsplan

Anvender du en forretningsplan i din virksomhed?

Hvis ikke, så bør du nok overveje at få lagt en forretningsplan, således du har et samlet overblik over virksomheden og den retning, virksomheden bevæger sig.

En forretningsplan er en detaljeret beskrivelse af virksomhedens ideer og mål. Her opstiller virksomheden procedurer og metoder, således der kan navigeres og klare de forskellige situationer, som opstår når der drives virksomhed.

Hvem har glæde af forretningsplanen?

Det er i første omgang virksomhedens ejer / ejerkreds, der rent forretningsmæssigt får et overblik over virksomhedens plan, vækststrategier, markedsføring og kundesegmenter.

Virksomhedsplanen er også et vigtigt parameter, når der skal forhandles med bank om kassekredit og lånefinansiering af virksomhedens aktiver og daglige drift, her gælder, at jo bedre planen er gennemarbejdet, jo bedre forstår bankrådgiveren idéen og virksomhedens formåen i forhold til det eksisterende marked.

Virksomhedsorganisation

Hvordan fungerer virksomheden i dagligdagen, hvilke udgifter er forbundet med denne drift, hvordan er sammensætningen af personale, og hvilke funktioner arbejder de ansatte med? Det er klart, at i nystartede virksomheder har ejeren typisk mange kasketter på i opstartsfasen og bestrider flere jobfunktioner for at få virksomheden startet op, i takt med, at virksomheden begynder at køre, ansættes der personer til at overtage nogle af disse funktioner, og her er det vigtigt, at der ligger funktionsbeskrivelser for disse medarbejdere.

Produkter eller tjenesteydelser

Hvilke produkter og tjenesteydelser vil virksomheden arbejde med? Her bør der være gennemgået forskellige scenarier i forhold til det eksisterende marked, er der tale om konkurrenceprægede områder eller er det nicheområder uden synderlig stor konkurrence?

Markedet for produktet

Her bør man beskrive markedssituationen for produktet. Det sker ved at have gennemgået markedet og set, hvordan virksomheder med samme produktportefølje arbejder og markedsfører sig i aviser, blade, tv og online på internettet - f.eks. via banner annoncer, Google Ads, Google optimering, SEO og søgemaskineoptimerede platforme.

Markedsføring af virksomheden

En virksomhed, stor eller lille, skal markedsføre sig i en eller anden grad. Det er vigtigt, at omverdenen får kendskab til virksomheden og de produkter, den fører. Om der skal anvendes annoncering, afhænger af flere faktorer. Er der. f.eks tale om en lokal virksomhed inden for serviceområder ( lokal VVS mester), som udelukkende ønsker kunder fra nærområdet, så vil annoncering i den lokale avis ofte være tilstrækkeligt og kombineret med Google Local Search og målrettede Google Adwords, men er der tale om virksomheder, der ønsker at være kendt ud over lokalområdet, er et en god idé at etablere en egentlig markedsstrategi for sin markedsføring, så man rammer målgruppen i en større geografisk omkreds.

Virksomhedens vækst

Mange har allerede i opstartfasen en idé om, hvor man ønsker virksomheden skal bevæge sig hen i løbet at en tidsperiode, der kan være tale om en periode på 3 – 5 år. Da er det vigtigt at bruge pejlemærker for at sikre sig, at vækst strategien overholdes. Derved kan man se, om den udarbejdede forretningsplan kan holde på den lange bane.

Virksomhedsbudget

Virksomhedsøkonomi og brug af budgetter er overordentligt vigtigt. At vide, hvordan pengestrømmene bevæger sig, hvordan indtægter og udgifter påvirker virksomhedens likviditet - sikrer virksomhedsejeren sig et solidt styringsværktøj til forhandling med banker etc.