Virksomhedens vision

Grundlaget for markedsføringen og marketing af virksomheden

Den overordnede strategi for en virksomhed er vigtig, ikke mindst når der skal markedsføres til en ukendt skare af personer, som gerne skal blive til fremtidige kunder.

En af de største fejl, mange virksomheder gør i startfasen, er at efterligne de andre. Ved at efterligne de andre, forventer mange, at de kan blive ligeså gode som dem, der allerede er på markedet. Det er ikke altid tilfældet, vil mange efterfølgende erkende, når ordrestrømmene og ordrebøgerne ikke fyldes i den takt, man forventede.

Det man skal huske på er, at de andre måske allerede er veletablerede og har en eksisterende kundekreds. Ved at abe efter / efterligne de andre, vil der kun være meget få parametre, der kan spilles på i konkurrencesituationen. Ved at ligge i baghjulet på andre, kommer man ikke til at vinde løbet, det er måske rart at ligge i slipstrømmen i en periode og opleve det sporadiske, der falder af fra dem, der ligger foran, men en egentlig vinderstrategi i markedsførings-sammenhæng er der ikke tale om.

Vi gør, som vi plejer i markedsføringen

Hvis alle bare gør, som de plejer, hvordan skal vi så i markedsføringen kunne distancere os i forholdet til konkurrenterne? Her skal vi nok til at begrave en hellig ko i mange virksomheder, den hedder ”vi gør som vi plejer”, personer, der hælder til altid at følge det traditionelle adfærdsmønster i markedsføring og ideudvikling, typisk personer der ikke kan se muligheder, men udelukkende begrænsninger, disse personer burde måske overveje at ændre adfærd eller finde et andet job, da det tyder på, de har været ansat for længe i samme virksomhed.

Markedsføring og marketing er blodig alvor i dag

Virksomheder er i dag afhængige af loyale kunder, dertil skal denne kundemasse gerne forøges over tid, således, at der etableres et netværk af dels stamkunder og en tilgang af nye kunder. Hvis der ikke hele tiden fokuseres på en tilgang af nye kunder, vil virksomheden skulle skære ned i takt med afgangen af de eksisterende kunder, derfor skal der kontinuerligt satses på en vækst og yderligere tilgang af nye kunder til virksomheden. Hvad vil der ske hvis 50 % af de eksisterende kunder forsvandt i en virksomhed? Fyringer eller lukning af virksomheden er konsekvensen heraf.

Det er ikke først, når kunderne er forsvundet, der skal findes nye, derfor skal en moderne virksomhed hele tiden afsøge sit marked, der skal analyseres på produktniveau og virksomhedsniveau.

Når virksomheden udarbejder en vision, vil den i princippet aldrig kunne fuldbyrdes. Hvis den bliver det, skal virksomheden udarbejde en ny og formodentlig stærkere vision. Dette er muligvis blevet tilgængeligt, fordi den tidligere vision var så stærk, at den gav virksomheden et skub i en retning, der skabte økonomiske råderum til at komme videre med en ny vision. En vision er et mål og et tandhjul i TQM (Total Quality Management)

Marketing og kunderelationer

Loyale kunder findes ikke, men der er kunder, der handler i en bestemt virksomhed mange gange. Her kan der være tale om kunder ,der har personlige relationer til en sælger eller en person i den pågældende virksomhed, der kan være skabt en troværdighed imellem den pågældende sælger og kunde, hvilket medfører, at andre i den selvsamme virksomhed ikke vil kunne sælge så meget som et rustent bøjet søm til den pågældende kunde – kunden vil kun handle med den pågældende sælger.

Dette lyder jo i princippet meget smukt. Her er der tale om en loyal kunde, vil mange sige! Men er det nu også en loyal kunde, vi har her? Hvad sker der, hvis den pågældende sælger holder op i virksomheden? Er der andre til at tage over i denne situation? Hvad sker der, hvis sælgeren tager et job i en konkurrerende virksomhed, som fører tilsvarende produkter? Er vi så sikret loyalitet fra denne kunde fremover?

Virksomheds Vision

En vision bør indeholde elementer af følgende parametre

 • Mlålsætning, at virksomheden skal adskille sig fra sine konkurrenter.
 • Kundegruppe identificering nu og i en kommende vækstfase.
 • Det omkringliggende marked, hvilke konkurrenter er farlige, og hvordan sikrer vi vores position.
 • Markedsvilkår og afsætningskanaler skal klarlægges nu og i fremtiden.
 • Hvilke værdisæt vil virksomheden skabe, nu og i tiden fremover.
 • Markedspositionen og markedsføringsstrategier her og nu og i tiden fremover

Når man har fået klarlagt sin procedure, og vil har udarbejde en vision, skal man have en klar definition af sin mission på markedet og formulere sin strategi.

 • Hvilken værdi giver vi vores kunde?
 • Hvad sælger vi? Sælger vi et tv – er det så apparatet? Eller er det oplevelsen af de programmer, kunden ser  i tv'et, vi sælger?
 • Vi skal klarlægge hvilke værdi, vi giver kunden i den pågældende situation, hvad er værdigrundlaget i det, kunden får hos os.
 • Find værdier i det, der skal skabe relationer imellem virksomheden og kunden.

Porter giver i sin beskrivelse af en mission følgende forklaring på problemstillingen. Man bør se på virksomheden i forhold til markedet. Se på identifikation af virksomheden som værdikæde, og på hvordan virksomheden og dens overlevelse afhænger af at kunne identificere kundebehovet og efterfølgende at kunne honorere kundens behov på konkurrencemæssig forsvarlig måde.

 • Hvorfor skal kunderne købe vores produkter?
 • Hvorfor købe vores ydelser frem for hos konkurrenterne?

Her bør markedstrategien være helt klar, skil dig markant ud fra dine konkurrenter, udarbejd en markedsstrategi. En strategi, der åbner muligheder for, at de produkter, du sælger, bliver markedsført på en måde, som giver din virksomhed en særstatus i forhold til eksisterende virksomheder inden for samme segment.

Hvis man ikke udskiller sig i forhold til de andre, risikerer man at havne i et sort hul, hvor ingen kan se relationer mellem produkt og leverandør, og derfor lige så godt kan handle hos A som B.

Provokationer skaber markedsandele i forhold til konkurrenter

Ved at være vedholdende og skabe anderledes relationer, virksomhed og kunder i mellem, kan der skabes et kundeforhold, der resulterer i tilgang af nye kunder over tid. De nye kunder kommer i forbindelse med markedsføringstiltag, der måske er lidt skæve og anderledes end konkurrenternes. Dette skal ses i forhold til den eksisterende marked og markedssituationen for produktet.

Ved at tænke i muligheder og undgå at tænke i begrænsninger, er verden mere åben for tilgang til et marked, hvor forbrugere dagligt bearbejdes fra virksomheder og marketingsfolk. En branche, som utrætteligt fodrer markedet med reklamer og budskaber etc. Fordelen ved at være kreativ i sin markedsføring og anvende en markedsføringsstrategi, der måske er utraditionel - giver dette mulighed for at etablere et markedsmæssigt brand - og prisen for markedsføringskampagner vil ikke nødvendigvis være dyre. Hvis kampagnen er super god, og slogans bliver en del af den daglige jargon på alle arbejdspladser i en periode, ja så åbnes mulighed for, at kampagnen beskrives som redaktionelt stof i aviser og nogle gange sågar i TV, en markedsføring, der ikke er til at gøre op i penge.

Se at få formuleret en vision og mission i virksomheden for din markedsføring og markedsføringsstrategi.