Markedsføring og anvendelsen af analysemodeller i praksis

Når der tales om målinger, er de altid bagudrettet, dvs. at vi måler på fortiden, og hvad tendenserne og udbyttet har været. Hvis vi vidste eksakt, hvad fremtiden vil bringe, ville firmaerne jo tjene store summer på denne viden.

Derfor er det vigtigt at kunne stole på de evalueringer, der ligger til grund for virksomhedens markedsføringsstrategier. Vi skal være sikre på, at vi får målt på alle relevante faktorer. Det er vigtigt, at det materiale, vi måler på, ikke er for gammelt, men passer ind i den periode, vi skal arbejde med.
Der kan over tid godt anvendes længere tidsperioder, såfremt der er tale om varer / produkter, der tidstypisk er neutrale. Her kan ordvalget og det statistiske materiale godt spænde over længere tidsperioder.

Relevans

Relevans er af afgørende betydning, når der indsamles informationer til brug for markedsføringsplanen i virksomheden. Den indsamlede information skal anvendes til et bestemt formål, der har betydning for planlægningen af kampagnerne.

Relevant information kan være at kunne spotte de forskellige trends inden for sit fagområde og få dette i analysen samt de målinger, der ligger til grund for markedsføringsplanen.

Irrelevant materiale bør udelades – i visse situationer vil det være svært at trække en grænse for, hvor der er tale om relevant og irrelevant, men det er vigtigt at forholde sig til, hvad der er væsentligt og mindre væsentligt.

Værdien af det indhentede materiale skal stilles op imod omkostninger og den tid, analysen tager. Der skal være et rimeligt forhold imellem det indsamlede datamateriale og formålet / brugen i markedsføringsstrategien.

Information forældes hurtigt, og det kan være risikabelt udelukkende at satse på gammel information, hvis der er tale om varer og tjenesteydelser, der følger modestrømninger.

Valide målinger skal være grundlaget for beslutningerne (validitet = gyldighed). I praksis udløser dette spørgsmålet. Er det vi ønsker at måle på, i overensstemmelse med de ønsker, vi har for analysens gennemførelse.

Pålidelighed af målingen

Når analyser skal evalueres, er pålidelighed af målingerne vigtig. I praksis er det ikke nok bare at måle på trafik alene, men foretage målinger på hvilke trin og bevægelser, den enkelte bruger har gennemgået på websitet. Herved kan et mønster sættes op på brugerprofilen, og analysen giver her et meget bedre arbejdsmateriale til den videre planlægning af virksomhedens markedsføring.


Informationsbehandlingen af det indsamlede analysemateriale

På baggrund af det indsamlede datamateriale skal der kunne analyseres ud fra forskellige parametre, således  at der kan udtrækkes meridianer på baggrund af de data og mønstre, vi ønsker ligger til grund for vores analyse.


Kvantitative data

Materialet, der ligger til grund for analyserne, bliver bearbejdet, så man kan skabe sig et overblik over de enkelte faktorer samt forløb, tidsperioder etc.
Man kan her opsætte en tabel, hvor f.eks. vi ønsker af vide, hvor lang tid en bruger befinder sig på vores website i gennemsnit. Og, hvor lang tid der typisk går fra første besøg, til der rent faktisk er foretaget en handling eller køb. Der kan indgå cookies, så vi kan se, når den samme bruger kommer igen efter en periode og køber ind. På baggrund af dette kan middeltal udarbejdes til brug for gennemsnitstider, gennemsnitssalg mv.