Brancheglidning i e-handelen

Mange webshopejere med hovedvægten på e-handel har en tendens til at skabe en gradvis brancheglidning. Dette gør sig gældende både i en økonomisk svær tid og i forbindelse med opgangstider indenfor salget.

Brancheglidning dækker over, at virksomheden tager varer ind i sit sortiment, som egentligt ikke passer til de varer, der allerede er på hylderne. Men rent faktisk hører til i en anden branche.

Derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt med produktudvidelser i stor stil. Dette kræver mere lager, servicering af produkter og vejledning af kunder om disse nye produkter, der ikke hører til virksomhedens kerneydelser.

Når nye produkter tages ind på tværs af et eksisterende sortiment, skyldes det ofte en ide om at øge indtjeningen til virksomheden. Hvilket  imidlertid ikke altid lykkedes, når de ulemper, det skaber med implementering af nye rutiner for salg, vedligehold og markedsføring, kommer for en dag.

Hvis produktsortimentet skal udvides bør det foretages ud fra følgende modeller.

1. Bredt og ikke særligt dybt sortiment.
2. Smalt og dybt sortiment.


Ulemperne ved et bredt sortiment er stor lagerbinding og derved stort likviditet krav til virksomheden. Der er endvidere også risiko for flere varer, som skal sælges ud til nedsatte priser - eller med tab (ukurante varer).

Der kan være en god begrundelse for at øge udbuddet af varer og foretage en brancheglidning. Dette sker typisk, hvis konkurrerende virksomheder øger sit varesortiment, og man derfor vil være sammenlignelig på produktporteføljen.

Et eksempel herpå kunne være en børnetøjsforretning, der ser, at konkurrenterne begynder at føre legetøj, sko og fritidstilbehør udover deres oprindelige kerneydelse.

Her er det vigtigt at sætte grænse for, hvor dybt sortimentet skal være indenfor hver kategori, f.eks. legetøj skal der også være tale hobbybetonede ting, som samlesæt, softguns, legehuse, gyngestativer, eller er der tale om de artikler der passer ind i det eksisterende sortiment.

Det er vigtigt at overveje og se på de forskellige muligheder ved udvidelse af sit sortiment.