Marketing Mix de 4 Pér

I forbindelse med markedsføring falder talen altid på det, der går under betegnelsen de 4 P ér. Her er der tale om et marketing mix, som samlet giver værdi for kunden og salg for virksomheden. Dette mix af faktorer er væsentlige for at kunne tilfredsstille kunderne og virksomhedens målsætning.

Disse faktorer er.:

  • Produkt
  • Pris
  • Place ( Sted)
  • Promotion

Ved at anvende disse variabler - eller være bekendt med dem i sin måde at kommunikere virksomhedens budskab til kunderne, opnår man at få flere forbrugere koblet til sin målgruppe.

Produktet og produktets art. Er der tale om en tjenesteydelse eller et fysisk produkt? Brand, design, kvalitet, garanti, og service er parametre, der indgår i produkt delen.

Produktets pris i forhold til det eksisterende marked. Er der tale om homogene eller heterogene markeder? Er der tale om, at produktet har status af monopol, eller er der tale om en oligopol markedssituation. Her afhænger prissætningen af markedssituationen, afsætningsmulighederne og konkurrencen på samme type ydelse / produkt. Der kan være tale om tilbudspriser, udsalgspriser, mængderabatter etc.

Place, her er der tale om distributionskanaler, logistik, ordrebehandling, lagerstyring,

Promotion, markedsføring og information om tjenesteydelsen / produktet til forbrugeren. Er der tale om push eller pull strategi, annonceringsform, personligt salg, PR og reklamestrategi, annoncebudget etc.?

Der kan være tale om et eksperimenterende marketing mix, tiltag der skaber bedre forståelse for produktet. Dette kan være kombineret med forbrugerundersøgelser og eksperimenter i markedsføringen af produkterne. Ved at anvende et mix, opnår man en mere effektiv markedsføring end ved udelukkende at fokusere på enkelte delelementer.

Signalværdien i markedsbudskabet skal være målrettet, der må ikke sendes forskellige signaler til brugeren. Et budskab formuleret i en klar tone skaber troværdighed i markedsføringen, hvorimod modsatrettede budskaber kan forårsage forvirring hos den person der modtager budskabet.

Marketing er en proces, hvor der i forbindelse med salg af tjenesteydelser eller produkter skabes forskellige scenarier, hvor virkningen af de valgte parametre kan virke forskelligt i forhold til det valgte marketing mix, dette kan sættes op i forbindelse med konkurrenternes reaktionsmønstre og handlemåder, når markedsføringen finder sted af ydelsen / produktet.

Der er foretaget analyser i forbindelse med at sammensætte det optimale marketing mix. Dette kaldet PIMS Profit Impact of Marketing Strategy, hvor der indgår over 30 forskellige parametre til denne vurderingsfase. Det skal dog siges - der er ikke kommet nogen speciel formel til den ultimative markedsføring på baggrund af at foretage disse mix. Dette på trods af, at der ud fra over 30 parametre er et stort datagrundlag i beregningsmodellen for en optimeringsstrategi i sammensætningen af det ultimative marketing mix.

Hvilke parametre skal med i modellen

Der skal være en bred repræsentation af parametre, man kan ikke isolere enkeltelementer og parametre, men det er en sammensmeltning af parametre, hver byggende på del elementer der samlet giver det bedste marketing mix.

Målsætningen med at sammensætte et mix er f.eks. at få nye kunder, dette mix skal være anderledes end, hvis man skal have et mersalg til eksisterende kunder og personer der allerede kender virksomheden og dens produkter. Hvis man kender markedet og målgruppen, er det nemmere at sammensætte et markedsførings mix, der rammer plet med sin markedsføring af virksomhedens produkter.