Værdikæden

Værdikæden i virksomheden udspringer af hvilke aktiviteter der giver værdi for virksomheden, dens tjenesteydelser og produkter.

Værdikæden skal sættes op i forhold til de omkostninger, der er forbundet med de tjenesteydelser / produkter, der udbydes i virksomheden.

Værdikæden beskrives af Michael Porter som et overordnet blik på virksomheden. Der ses på selve virksomheden, produkterne og markedet. Porters teorier tager udgangspunkt i egentlige produktionsvirksomheder, men teorien kan godt overføres til andre typer af virksomheder og forretninger.

En virksomhed har forskellige faktorer, som gør sig gældende i forbindelse med sine produkter. Der er tale om produktets art, design, produktion, konkurrenceforhold på produktet etc.

Værdikæden giver mulighed for at skabe merværdi igennem bearbejdning, branding og måden, hvorpå produktet vises eller præsenteres for aftageren.

Konkurrencemulighederne udspilles i en blanding af de forskellige handlingsparametre, virksomheden har i sin markedsføring. Her tænkes specielt på produktion, design og egentlig markedsføring og branding af virksomhed og produkter. Værdikæden består af aktiviteter, der er forbundet med forskellen imellem totalværdien og de omkostninger, der er forbundet med gennemførsel af aktiviteterne.

Værdikæde

Porter skelner imellem primære aktiviteter og support aktiviteter. Her tænkes på fremstillingsproces og salg som primære aktiviteter, support aktiviteterne er grundlag for dette salg, og disse er derfor sammenhængende.