International markedsføring


Internationaliseringen af markederne giver ændrede mønstre i markedsføringsstrategierne, flere af de markedsføringsmæssige budskaber og andre elementer i virksomhedens værdikæde overskrider nationale grænser. Her kan nævnes produktion, service og markedsføring mv. Her er det vigtigt, at markedsføringen rammer plet til den påtænkte målgruppe med sit budskab.

I forbindelse med det frie marked er der opstået større prisgennemsigtighed for de forskellige varegrupper. Mnage af de produkter, der købes via e handel kan ligeså godt bestilles i Milano som i Horsens.

Priserne er for e handelsbutikker i EU lande opgivet i EURO, og befolkningerne kender valutaen. Derfor vil barrieren for at handle Internationalt være væsentligt mindre end tidligere, hvor der typisk blev handlet via grossister og mellemled, der købte varerne i udlandet og videresolgte disse på det danske marked - og omvendt for de danske varer, der blev solgt i udlandet på samme vilkår.

Det betyder, at når konkurrencen stiger internationalt. Når flere aktører sælger de samme varer til forskellig pris i de forskellige lande, hvilket på sigt vil skabe prisharmonisering på tværs af grænser, ja, så vil en øget konkurrrence være nærmest uundgåelig.

Husk på, at e handel ingen grænser har. Der er jo tale om et interface, hvor varerne bestilles i cyberspace og efterfølgende leveres varerne med fragtmand.

Markedsføringsstrategier baseret på at finde nye kunder blandt internettets brugere er en farbar vej inden for mange brancher. Begreber som mellemhandlere og grossister vil med tiden blive minimeret på grund af, at konkurrencen vil være hård på enkelte produkter. Der er simpelthen ikke plads i varens pris til disse ekstra led i kæden fra producent til forbruger.

Systemløsninger indenfor mange brancher giver brugerne mulighed for integration på den IT tekniske del, med de enkelte websteders muligheder for direkte kommunikation og handlinger, hvilket giver muligheder for at profilere virksomheden og have en interaktiv brugeroplevelse.

Vi ser allerede folk, der tænker lidt anderledes og er dus med informationsteknologien, bestille ferierejser i udlandet frem for herhjemme. Priserne er mange gange væsentligt billigere, da konkurrencen på de andre markeder er større og derfor skaber billigere priser. De danske rejseleverandører undskylder mange gange deres højere priser med alverdens andre faktorer, men dybest set er der tale om, at de ikke er helt klar til markedet. De opdager det forhåbentligt, før de mister for mange kunder til de udenlandske spillere på markedet.

Ønsker du råd og vejledning i din Internationale markedsføringsstrategi, kontakt os for yderligere information.