Markedsføringsplanlægning

Online markedsføring skal planlægges ligesom traditionel markedsføring. Der skal ved online markedsføring overvejelser til om, hvad virksomheden vil opnå. Et salg?, et sign up, en konkret handling eller repræsentation på nettet. Og hvor mange ressourcer vil virksomheden anvende til at få sine markedsføringsmål.

 

Brainstorming

Her vil det være muligt at se på muligheder og ønsker for firmaets markedsføring og profilering på internettet ud fra virksomhedens forretningsstrategi. Hvad er den korte målsætning for et salg? Skal der være langsigtede målsætninger for markedsføringen?  På hvilke produkttyper? Og hvilken kundesegment henvender vi os til med den kommende markedsføringskampagne?

Ud fra disse kriterier kan der opstilles en samlet forretningsplan indeholdende et konkret idékatalog over de valg af markedsføringskanaler (Google, Facebook mv.) , som man vil anvende i sin online markedsføring på Internettet.

Hvem er "min" målgruppe for online markedsføringen?

Som det første skal målgruppen for annonceringen og kampagnerne identificeres, hvem skal være vores kunder?

Kender virksomheden selv målgruppen? Eller skal vi først bruge tid på at isolere den målgruppe vi ønsker til produktet, tjenesteydelsen? Er det f.eks. børnetøj, vi ønsker at sælge? Her er er det typisk tale om mødre, der flittigt bruger websites indeholdende emner som børnetøj og mode, vi skal orientere os om tidens trend og sikre os, at de produkter, vi ønsker at sætte på markedet ligger i tidens tråd. Man kan f.eks. via blogs og fora relativt hurtigt danne sig et overblik over, hvad denne gruppe ønsker og beder om hjælp til, ligeledes med rejser. Her vil man kunne finde inspiration i mange rejsedebatter mv. f.eks. skirejser. Her vil der blive flittigt forespurgt på blogs om rejsemål, skitøj og skiudstyr mv.

Markedsføringsstrategi

Markedsføringsstrategien er et langsigtet mål for den enkelte virksomhed. Her skal markedsføring af virksomhedens produktpalette indtænkes i strategiske sammenhænge - læs mere under markedsføringsstrategi

Handlingsparametre i onlinemarkedsføringen

Produkterne, fremhævelse at produkterne og specielle ydelser i forbindelse med de pågældende produkter. Her ser vi på serviceydelser over for kunden i forbindelse med at købe vores produkter. Hvis der er tale om produkter, der forhandles af mange lignende webshops på nettet etc. Hvad vil vi så gøre for, at kunden bliver mere tilfreds ved at handle hos os? F.eks. prissætningen, Vil vi sælge billigere end de virksomheder, vi konkurrerer med, vil vil tilbyde f.eks. udvidede garantier - eller udvidede serviceydelser under en eller anden form.

Markedsføringplan

Når markedsføringsplanen er klar - er vi nede på detaljeringsgraden i selve online markedsføringskampagnen. Her skal vi vide, hvem der gør hvad, hvornår de enkelte elementer i kampagnerne sættes i gang, hvilken handlingsparametre, vi ønsker at anvende i vores markedsføringsstrategi for at komme i mål med opgaven.

Der skal detailplanlægges med tidshorisonter, koordinering af de enkelte delelementer i selve markedsføringskampagnen for at ramme plet med kampagner.

Ved mellemstore og større virksomheder bør overvejes et nedsætte en projektorganisation til at udføre denne opgave.

Evaluering af online markedsførings kampagnen

Der bør føres en løbende evaluering under kampagnen, og hvis der opstår uforudsete ting i forbindelse med f.eks. Google Ads annoncer, Bing,  Facebook og Yahoo Marketing kampagner, der ikke genererer det forventede besøg og salgstal ( for dårlige konverteringer ) skal disse kampagner kunne stoppes omgående, og på baggrund af evalueringer sættes i gang igen med de justeringer, der kan sætte skub i kampagnen med større udbytte.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte os for yderligere inspiration og sparring i forbindelse med din onlinemarkedsføring.