Pressetjenester og pressen på nettet


Når der annonceres, er det vigtigt som virksomhed at udnytte de muligheder, pressen giver for markedsføring af virksomhedens produkter. Ved korrekt brug af pressemeddelelser er der her normalt tale om gratis markedsføring fra pressens side.

Når nye produkter præsenteres, kan der ofte udsendes pressemeddelelser, der giver informativ information om virksomheden og dens produkter, der kan bruges onlinepressetjenester og de almindelige redaktioner, hvor journalister kan kontaktes og komme ind til virksomheden i forbindelse med pressemøder etc.

Men det er vigtigt som virksomhed ikke at sende pressemeddelelser om alle mulige finurligheder virksomheden udfører, men holde sig til emner, der har en redaktionel interesse i al almindelighed.

Det vil være muligt at anvende online pressetjenester i forbindelse med annoncekampagner som f.eks. Google Adwords kampagner, der sættes op og på en given dag præsenteres på nettet og justeres, således, at de er tilpassede den kampagnestrategi, der er lagt for online markedsføringen af virksomheden. Af markedsføringsplanen opstår den pressedækning der finder sted i forbindelse med den massive markedsføringskampagne, der samtidig er sat i værk.

Derfor er det vigtigt som virksomhed at kunne planlægge en strategi for sin markedsføring og derved skabe et forretningsgrundlag, der giver virksomheden synergi og kunder via den markedsføringsindsats der er lagt for dagen.

 

Husk, vi kan spille på alle tangenter, kontakt Online Marketing i dag for uforpligtende information om dine muligheder.