Markedsføringsloven

Der findes lovgivning indenfor marketings området, som man bør være opmærksom på, før man kaster sig ud i markedsføringsmæssige tiltag. Det er ikke hvilken som helst kampagne og form, der er lovlig.

Lovene ændres løbende med det formål at sikre forbrugeren bedst muligt imod annoncørers og virksomheders misbrug af markedsføringsmateriale.

Forbrugerne sikres igennem forbud f.eks. imod  dørsalg og telefonsalg til private. For forbrugeren findes den mulighed totalt at afvise alle former for salgskontakt via den såkaldte Robinson liste

Robinson listen - CPR registret

I CPR registret kan erhvervsdrivende, der påtænker at rette uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed til en bestemt person, undersøge om den pågældende har frabedt sig markedsføring.  Man kan finde yderligere information om Robinson listen på CPR registrets hjemmeside.

Man skal være opmærksom på markedsføringsloven, da man kan blive politianmeldt og retsforfulgt.

Markedsføringsloven trådte i kraft i 1974 og er revideret flere gange siden. Loven har følgende hovedformål:

  • At beskytte forbrugeren.
  • At beskytte virksomheder mod utilbørlig og illoyal konkurrence.
  • At sikre at amindelse etiske regler og normer i samfundet ikke krænkes.

Lovens §1 kaldes for generalklausulen, og den udtrykker lovens hovedindhold.

Der må ikke foretages handlinger, der strider imod god markedsføringsskik
Formuleringen dækker over begreber, der løbende kan ændre sig i takt med, at nye former for markedsføring finder sted. Det giver plads, til at loven ikke skal revideres, hver gang der kommer en eller anden ny smart markedsførings fidus på markedet.

Markedsføringsloven § 2

Forbyder sælgeren at anvende urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger i sine bestræbelser på at markedsføre sin virksomhed eller sine produkter.

Sammenligner man for eksempel egne og konkurrerende produkter, skal sammenligningsgrundlaget være loyalt.

Sammenligningen skal indeholde alle relevante informationer.

  • Bygge på data, der kan bevises.
  • Foretages med sammenlignelige produkter.
  • Foretages på en måde der ikke vildleder forbrugeren.

Markedsføringsloven § 3

Her pålægges det virksomheden at oplyse om alle væsentlige egenskaber ved produktet, ydelsen.
Under §3 findes endvidere bestemmelser om tilgift, rabatmærker, konkurrencer etc., som man skal være opmærksom på, inden man sætter en markedsføringskampagne i sving.

 

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er nedsat for at overvåge markedsføringsloven og kan skride ind med påbud eller politianmeldelse, hvis han modtager anmeldelser, eller selv bliver opmærksom på at markedsføringsloven bliver overtrådt.