Salgspsykologi i virksomhedens markedsføring


Når det gælder annoncer på Internettet, er det de samme mønstre og den samme salgspsykologi, man skal anvende i sit salgsarbejde, som i printmarkedsføring. Mange tror fejlagtigt, at de gamle metoder for traditionel markedsføring er dybt forældede, og at der er tale om helt andre metoder, der skal anvendes på Internettet.

Men faktum er, at brugere reagerer på de signaler og budskaber, de modtager via en marketingkampagne på nøjagtig samme måde som personer oplever andre former for reklamebudskaber. Der foregår en påvirkning, når produktet, eller det man leder efter findes, uanset om det er på nettet eller i forretninger. Og dette kombineret med et telefonsalg, hvor kunden f.eks. samtidig kan læse om produkternes fortræffeligheder, og hvor sælgeren kan påvirke brugeren til at træffe et valg om at købe det pågældende produkt.

Husk, der er mange parametre, vi som forbrugere påvirkes af dagligt i forbindelse med de forskellige virksomheders markedsføring af deres produkter.

Farver i annoncer har et stor betydning, da de forskellige farver signalerer forskellige budskaber til forbrugeren.

F.eks. har en annonce i gul en stærk signalværdi. Her er der tale om tilbud til billige penge, her og nu priser, ophørsudsalg etc.
Et Rolex ur sat til salg med en annonce med gul baggrund og sort skrift signalerer det modsatte af præstige og vil ikke tiltrække ret mange, medmindre der er tale om markant nedsatte priser på produktet. Så kommer folk op af stolene.


Hvis farverne i annoncerne signalerer mørkere farver, vil opfattelsen være, at her er der tale om dyrere produkter, og kunden er forberedt mentalt på, at der ikke er tale om tilbudsvarer, men varer, der ligger et andet sted på salgsskalaen. I det hele taget er annonceudformningen, teksten, størrelsen på skrifttyperne medvirkende faktorer til, at forbrugerne føler sig trygge og finder tilbuddene attraktive.

Ved at udforme websites eller kampagne-sites, så de giver den rigtige signalværdi til brugerne, og derved kan tiltrække de rigtige kunder, er af stor værdi, når der skal konkurreres i dag. Ved at afstemme disse faktorer med marketingskampagner, der f.eks. kombineres med Google Adwords, Yahoo Marketing og banner annoncer, kan der spilles på alle tangenter i den psykologiske strategi, og de sider, forbrugerne lander på, fører til et faktisk salg.

Man skal altid have i tankerne, at der forskes i de psykologiske aspekter i forbindelse med salg. Det gælder både den rejsende sælger, der skal beherske salgspsykologi i sit salgsarbejde og vide, hvornår han / hun lukker et salg og ordren kommer i hus.
Det er heller ikke tilfældigt, hvordan varerne er opstillet i det lokale supermarked. Her er også det psykologiske aspekt taget med i overvejelserne,

Der er firmaer, der er specialiseret i disse brugeranalyser. De tester annoncemateriale og varekendskab til nye produkter og ønsker respons på dette over for en større brugergruppe. Her bygger analysematerialet på disse iagtagelser, hvorefter salgskampagner kan sættes igang.

I forbindelse med Internettet og disse brugere, er der tale om at nedsætte brugergrupper, som får til opgave at finde et givent produkt inden for en virksomhedskategori. Der udstikkes en ordre, om at de skal finde produkter inden for forskellige segmenter, der iagttages på. Der undersøges herved, hvad de reelt søger efter, hvilke søgeord de anvender og, hvorledes de griber opgaven an.

Man bliver overrasket over en sådan rapport, når man som virksomhed oplever, at de søgeord, man selv tror virksomhedens produkter findes på, ikke er det brugerne rent faktisk anvender, når de leder efter produkterne.