Markedsføringsstrategier i praksis

Fra idé til det første salg

En virksomhed, som ønsker at sælge børnetøj på nettet. Men umiddelbart ved søgning på produkter inden for dette segment opdages ret hurtigt, at der er meget stor konkurrence imellem rigtigt mange virksomheder, der reelt sælger de samme varer. Her er konkurrence-parameteret udelukkende prisen. Hvordan adskiller de enkelte webshops sig fra hinanden? Er der forskel på den måde de enkelte virksomheder profilerer deres produkter på? Er der tale om samme tekstmateriale, som er udleveret fra fabrikanterne / grossisterne? Eller er der tale om profilering via egne beskrivelser ud fra en oplevelses-orienteret gennemgang af de produkter, der er i webshoppen – erfaringer, egne børn etc.

Er der ideer eller inspiration, jeg kan bruge i forbindelse med etablering af min e handel med børnetøj? Hvilke fejl laver de andre? Kan jeg undgå disse fejl? Og komme sikkert i mål med min nye webshop?

Ovennævnte scenarier og brainstorming er et godt skridt på vejen til etablering af e handelsløsning med egen webshop.

Det er vigtigt at kende sit marked, sine produkter og sine konkurrenter, hvis man vil etablere og konkurrere på et marked, der er trængt – dvs. med meget stor konkurrence om de kunder, der er på markedet. Man skal huske på, at markedet har et naturligt leje, der er en vis mængde kunder indenfor et givent segment, selvom der kommer 10, 20, 50 eller 100 nye butikker med samme produkter, bliver markedet ikke større, men produktsalget vil blive fordelt imellem flere aktører med et mindre salg til følge pr. e handels enhed. De stærkeste vil overleve, de svage vil forsvinde ud af markedet ligeså hurtigt,  de kom ind.

I tider med nedgang, ses ofte at forretninger tror, græsset er meget grønnere over hos naboen, mange udvider sit sortiment meget og får i mange tilfælde et bredt, men ikke særligt dybt sortiment, da alle mulige og umulige varer sættes på hylderne - ikke ulig et supermarked i kamp om kundernes gunst. Desværre vil det i mange tilfælde blot forstærke nedgangen og skabe problemer, da disse varer kan være svære at sælge, en brancheglidning fra bager til smed er ikke altid vejen frem, men segmentering og branding kan skabe mere salg, hvis den tidligere valgte strategi gennemføres.

SWOT analyse

Ved strategisk at have analyseret markedet og fundet de stærke og svage sider hos sine konkurrenter og hos os selv, en såkaldt SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – Styrker, svagheder, muligheder og trusler ). På baggrund af denne analyse kan der opsættes mål for, hvorledes strategien skal føre fra idegrundlaget til virksomhedens første salg i den nye webshop.

Markedsføringsmuligheder og differentiering fra eksisterende webshops kunne være et middel til at nå målet, hvis vi har en tilgang til markedet på en ny og frisk måde, nye produkter, anderledes salgsmetoder etc. vil der samtidig med opsætning af SEO og Google Adwords kunne fås redaktionel omtale i den trykte presse, herunder udsendelse af pressemeddelelser til onlinemedier etc. hvis der er en nyhedsværdi i shoppen og den måde, den profileres på nettet. Der vil også kunne skrives om den nye shop i blogs, facebook ol. Sociale medier og herved opnå anerkendelse i forhold til det eksisterende marked. Du kan læse mere om SWOT analyser og hvordan de kan anvendes i markedsføringsstrategien.

 

Skal vi hjælpe dig med inspiration til din næste forretning, kontakt os for yderligere information.