Markedsindtrængning

Vælger virksomheden at have en vækststrategi, der bygger på markedsindtrængning, handler det om, at virksomheden funderer sin markedsføring i en hård konkurrence mod eksisterende virksomheder med samme produkt / ydelse. Det handler kort og godt om at tage markedsandele fra sine konkurrenter for derved at få en større markedsandel med sine egne produkter. Virksomheden kan decideret vælge at gå efter en markedsleder position, for derigennem at styrke virksomhedens omdømme og brand i medier og i sin online markedsføring.

Ram plet med din markedsindtrængning med målrettet markedsføring

Vækst-strategien bygger på at få en større del af det samlede marked med sine produkter via en målrettet kampagnestrategi for sin markedsføring. Dette kan indbefatte mange segmenter indenfor markedsføring, herunder annoncering i dagblade, TV Spots, redaktionel omtale i aviser og blade, banner annoncer for branding på forskellige portaler ol. samt på sider: Dertil kommer en målrettet Google Adwords  og Yahoo Marketing-strategi - samt en optimering af basis platformen med en SEO, en søgemaskineoptimering.

Der kan så tilvælges yderligere trafik fra trafiksites, der fokuserer på kunder, som kommer ind på firmaets hjemmeside. Dette ud fra regulære søgninger på disse websites.

Man skal have markedsføringsstrategien helt på plads, når man ønsker at trænge fuldt ud på et marked. Når de ”gamle” leverandører opdager, at der er en ny spiller på vej, sætter de ind med modtræk, prissænkninger, øget konkurrence og markedsføring. Men mange ”gamle” vil hurtigt trække følehornene tilbage, hvis de opdager, der er tale om en massiv kampagne, der er veltilrettelagt ned til mindste detalje.

Hvis du ønsker at positionere dig og evt. skabe en massiv markedsindtrængning i markedet – kontakt os og hør om dine muligheder.