Markedsføring og beslutningstagere

I mange situationer må en beslutningstager tage sine beslutninger hurtigt. Et behov opstår her og nu, der skal handles og gerne i går, men det accepteres, hvis det er klar i morgen.

I markedsførings-sammenhænge betyder det ofte dårligt planlagte kampagner med virksomhedens penge lige ud af vinduet. Men hvorfor opstår sådanne situationer i en virksomhed? En årsag er, at beslutningstagere ofte tager beslutninger på baggrund af forventninger til fremtidige forhold rent markedsføringsmæssigt. Problemet er, at dokumenterbare overblik over situationen, mangler. Man har måske ingen faktuel viden om kvaliteten af forskellige kampagneforløb, frekvenser af annoncering etc. Ofte arbejder man i sådanne situationer under et stort tidspres. Der skal fremlægges strategi til ledelsesmødet / bestyrelsesmødet, med informationer om, at "nu  gør  vi noget og har store planer med virksomhedens markedsføring". Men man bygger sine dispositioner ud fra helt andre motiver som f.eks. brug af en webmand, der har sin gang i firmaet - eller som man kender. Han er en flink fyr og kan sikkert finde ud af at sætte et billede på hjemmesiden. Han er sikkert den rette person til markedsføringsopgaverne - ellers finder han nok ud af det, når vi er i gang.

Lyder det bekendt? I denne fase har man allerede givet bolden videre til et led, der måske ikke behersker den viden, der skal til for af komme i mål med sin markedsføring, Nemlig "webmanden” . Bestyrelsen stiller sjældent mange spørgsmål til sådanne opgaver, idet det ligger i den grundlæggende menneskelige karakter, at hvis man ikke kender ret meget til emnet, skærer man sjældent ind til benet og vil ikke fremstå som en uvidende person. Man retter typisk ind og mener det samme, som der bliver fremlagt af  "de andre".

Menneskelige karaktertræk

Et eksempel. En bestyrelse sidder og diskuterer punkt 1 på dagsordenen, nemlig bygningen af en bro på størrelse med Storebæltsbroen. Der er indkaldt alverdens fagspecialister til at fortælle bestyrelsen om opgaverne, og den proces, der skal løbe af staben. Alle hører, ingen stiller spørgsmål, men nikker ja til beslutningerne, som bestyrelsesformanden ridser op som konklusion på oplægget til at gå i gang.

Nu kommer vi til et af de sidste punkter på dagsordenen på bestyrelsesmødet. Det hedder "nyt cykelskur til de ansatte". Her deltager alle i debatten og med fuld hals, der diskuteres på tværs af barrierer - og forslag efter forslag lægges frem til debat. Der er ingen grænser for kreativitet her.

Ovennævnte ser man i mange professionelle bestyrelser. Ofte når virksomheder er lige ved at lukke og slukke, og den direktør, der har kørt virksomheden i sænk, er på vej til en ny virksomhed. Mange store virksomheder har de senere år oplevet, hvordan direktøren er smuttet fem minutter i lukketid  – og hvor aben ligger til næste direktør og bestyrelse.

Inden for IT, er der mange eksempler på, at de personer / kunder,  der sammensætter kravspecifikationer, er for dårlige til at vide, hvad de vil købe. De, der udfører IT opgaven, kan selvsagt ikke vide, hvad der ligger i kortene, bortset fra de rutediagrammer, som de er blevet bedt om at programmere efter. Derfor er den samlede pakke dømt til fiasko. Styring og den fornødne knowhow manglede fra starten.

Ejer af Online Marketing, René Madsen,  har selv siddet i en del bestyrelser igennem årene og indenfor forskellige brancher og har oplevet, at når man spørger ind til opgaver ud over det normale, er der meget lidt respons. Det gælder især, når emnet falder udenfor de kompetencer, de enkelte bestyrelsesmedlemmer har. Problemet er i øjenfaldende, når talen falder på IT området.

”Undskyld gutter”, men der er mange af den lidt ældre generation, der dårligt kan bruge en computer! Hvordan skulle man så kunne stille kvalificerede spørgsmål til markedsføringsopgaver?  Mange siger lige ud, at "de skal lige være med nogle år endnu", inden de går på pension.  Det giver frit lejde for den kreative direktør.

I forbindelse med markedsføring er det vigtigt, at  beslutningstagerne finder et hold, der reelt kan løfte opgaven til virksomhedens bedste. Det kan være inhouse, hvis ressource-personer forefindes i virksomheden, ellers er der kun en vej, og det er at tage eksterne konsulenter med i denne proces.


Husk på, at folk, der arbejder med marketing, kender de faldgrupper og succes-kriterier, der er forudsætning for en god kampagnestrategi på nettet.