PR strategi

Hvis man ønsker at være med i front med sin online markedsføring, er det en god ide at have en virksomhedstilpasset PR strategi. Denne bør indeholde elementer af de spørgsmål og svar, man forventer virksomheden som et minimum kan skemalægge.

  • Hvem er vores målgruppe?
  • Hvilke budskaber ønsker vi offentligheden får kendskab til?
  • Hvilke initiativer skal der til for at forbedre budskabet?
  • Hvilke dækningsområder forventer vi en kampagne rammer?
  • Hvordan kombineres PR dækning med anden internet annoncering?
  • Hvilke mål bør opfyldes i forbindelse med omtale?
  • Hvordan måler vi effekten af PR strategien?

Med udgangspunkt i ovennævnte spørgsmål kan der sammensættes en egentlig strategi for PR i virksomheden. Selvom der er tale om f.eks. mindre virksomheder uden en marketingsafdeling etc., vil pressen som regel - hvis ellers informationerne er lødige og formuleret fornuftigt - anvende det materiale, der er fremsendt til dem.

Ved at have en målsætning for sin markedsføring og PR strategi, hvor PR spørgsmålet går igennem de forskellige discipliner indenfor markedsføring, skabes ny synergi. En stram PR strategi sikrer, at kampagner går hånd i hånd med annoncering, adwords og virksomhedens website etc.

Mange virksomheder, store som små, tænker ikke i egentlige PR strategier, hvilket typisk betyder brug af flere markedsførings kroner end nødvendigt. Den omtale, virksomheden arbejder med i det offentlige rum, går igennem købte annonceringer og kampagner. Hvis disse blev kørt med en samtidig pressedækning, ville der kunne opnås væsentligt højere gennemslagskraft på de allerede købte annonceringer.

Det er i virksomhedens ledelse, der skal tage beslutning om at tilføre marketingsafdelingen kompetencer og ressourcer til at få klarlagt en PR strategi og markedsføringsplan for virksomheden.

Online Marketing bidrager gerne med ideer og know how til en udarbejdelse af PR strategi for den enkelte virksomhed. Hvis jeres virksomhed mangler relevant sparring, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger og information, således, at I også får dækket dén vinkel af markedsføringen af virksomheden eller produktet.