Konkurrenceforhold mellem aktører

Man må som virksomhed som regel lære at leve med, at andre virksomheder vil forsøge at sælge til ens kunder! Her er der tale om direkte konkurrence i markedet...  hvis der er to eller flere udbydere af samme produkt / tjenesteydelse, så vil chancen for konkurrence på disse produkter øges. Konkurrencens omfang vil afhænge af, i hvor stor grad virksomhedernes produkter opfattes som alternativer til de produkter, der anvendes i forvejen.

Konkurrencen på markedet skal sikre, at virksomheder med de bedste og billigste produkter vil klare sig bedst på markedet. Når der er konkurrence på varer / tjenesteydelser, vil dette tvinge alle virksomheder til at få skabt de bedste produkter til den bedste pris - ellers er chancen for de blive udkonkurreret stor.

Konkurrenceforhold reguleres igennem lovgivning på området


Der findes flere forskellige former for konkurrence. Man taler om snæver konkurrence, når der er tale om firmaer, der sælger identiske eller stærkt sammenlignelige produkter / ydelser.

Konkurrenceforhold på teknologiniveau

Her finder konkurrencen sted indenfor teknologi og innovation. Hvem der har den stærkeste teknologi lige nu, hvem forhandler varer med de ypperste tekniske faciliteter! Det er et fænomen, der er i konstant fokus, se f.eks. Bier med ekstraudstyr og sikkerhedspakker, Iphone, Ipad, Samsung mobiltelefoner, TV, computere, spilkonsoller mv., hvor der konstant sælges produkter med flere og flere muligheder og faciliteter.