Markedsføring datakilder til information

Eksterne datakilder til brug ved markedsføringstilrettelæggelse af virksomhedens online markedsførings strategi.

Danmarks statistik udgiver Årlig Statistisk Årbog, den kan downloades på deres hjemmeside www.dst.dk/ . Årbogen er udgivet siden 1896 - det er muligt at downloade eksemplarer af tidligere årbøger, som historisk set bringer læserne tilbage i tiden, og hvor man kan se, hvordan udviklingen har været frem til nu. Det gælder både det sproglige og samfundet som helhed.

I bogen finder man oplysninger om familiers og virksomheders brug af f.eks. internet og computere, folks forbrug af ferierejser, demografisk opdeling, aldersfordeling af brugere mv.

Et super godt supplement i forbindelse med markedsføringsstrategien i virksomheden -  og bedst af alt, er det gratis.

Statistisk tiårsoversigt er ligeledes en god hjælp til tilrettelæggelse af markedsføringsstrategier mv. Den kan ligeledes læses på Danmarks Statistik i pdf format. Bogen viser beskrivelser i form af grafer, tal mv. - oversigten beskriver de sidste ti års udvikling i samfundet.

Det er også muligt at abonnere på nyt fra Danmarks Statistik. Nyhedsbrevet udkommer hverdage kl. 9.30 og koster som e-abonnement omkring kr. 400,- om året. Fås også som trykt udgave til en højere pris.

Kompas Danmark har ligeledes nyttig information, der omhandler virksomheder og produktgrupper. Et godt værktøj i forbindelse med tilrettelæggelse af en kraftfuld online markedsføringsstrategi.


Ønsker du hjælp og vejledning i forhold til din kommende marksføring på internettet, kontakt os for yderligere information.