Kommunikationsplanlægning

Kommunikationsplanen er et nøgleredskab i virksomhedens kommunikationsplanlægning, her er der tale om udarbejdelse af en strategisk markedsføringsplan, som skal indgå i virksomhedens samlede markedsføringsplan.

En kommunikationsplan bør opdeles således.:

  • Problemformulering
  • Brainstorming.
  • Hvilke mål vil vi opnå?
  • Afgrænsning af målgruppen.
  • Budskabet i kommunikationen til forbrugerne.
  • Kampagnemetoder, annoncer, online kampagner, TV spots, telemarketing.
  • Tidslinje og tidshorisont for projektgennemførslen.
  • Økonomi for projektgennemførslen, budget udformes.
  • Kommunikationsplanen udføres.
  • Evaluering.

Problemformuleringen

Her afgrænses problemstillingen. Hvad skal markedsføres? Og hvad forventer vi, der kommer ud af denne markedsføring. Hvilken målgruppe skal vi arbejde efter i forbindelse med kampagnerne. Problemformuleringen er reelt den arbejdsbeskrivelse, projektet skal arbejde ud fra i kommunikationsstrategien og planlægningen.

Brainstorming

Brainstorming, en god metode i planlægningen, når der skal findes nye veje til kommende brugere af virksomhedens produkter. Ved at anvende denne metode, hvor alle kommer med sine indskydelser og skøre ideer, og hvor alt i princippet er tilladt, kan nye indfaldsvinkler til gode kampagner opstå. Skriv f.eks. ideerne op på en tavle eller flipover og gennemgå disse og vælg ud herfra.

Målbeskrivelse

Målsætningen kan være, at vi indenfor en given periode skal øge salget af X varer med 30% eller øge vores markedsandel med X antal procent inden for en given tidsramme.

Hvilken målgruppe ønsker vi

Budskabet skal adresseres til den målgruppe,  vi forventer vil købe vores varer / tjenesteydelser. Det er vigtigt her at afgrænse målgruppen og ikke skyde med spredehagl.

Kommunikation til forbrugerne

Afpasning af kommunikation tilpasset den målgruppe, der er valgt. Hvor meget skal produktet præsenteres? Hvor meget skal beskrives? Er der tale om nyheder? Som pressen gerne vil skrive om, hvis de bliver bekendt med produktet? Skal der måske udsendes pressemeddelelser til redaktionerne samtidig med, at marketingsstrategien i online medierne føres ud i livet.

Marketing Online strategier og medier

Hvilke medier skal anvendes, annoncer, Google Adwords, kampagne websites, kombineret med SEO optimering af eksisterende website, med yderligere fokus på kampagneprodukterne.

Tidsplanlægning, her kommer SEO af website før F.eks. Google adwords, da det tager længere tid inden en stor effekt er ligeså målbar som Adwords-kampagner, som giver besøgende fra ganske få minutter efter, kampagnen sættes i værk.

Økonomien

Der skal afsættes et budget for, hvor meget virksomheden vil betale for kampagneforløbet. Her bør indgå en ROI beregning, hvor prisen på strategien bør være en procentdel af det samlede opnåede resultat. Den skal være målbar.

Evaluering. Her bør der statistisk analyseres med f.eks. Google Analytic eller IndexTools, så man kan se, hvordan kampagnen ser ud med hensyn til besøg på websitet. Denne analyse bør sammenholdes med den faktiske omsætning på hele kampagnen, hvilket vil sige Indtjening sat op imod udgifter til at få produktet på markedet. Derved kan ROI beregnes.