Domænestrategi

Opsætning af en god domænestrategi i virksomheden til brug i forbindelse med markedsføring på Internettet kræver en behovsanalyse og sammensætning af en klar strategi for anvendelsen af de valgte domænenavne i markedsføringssammenhæng.

Hvilke domænenavne, bør man som virksomhed som minimum registrere? Hvordan udnyttes værdien af disse domænenavne i den daglige markedsføring af virksomheden på Internettet med fokusområde på markedsføringen i søgemaskinerne?

Domænestrategi og branding af virksomheden

I første omgang er det vigtigt at se på virksomhedens behov for branding via disse domænenavne. Her skal man selvfølgelig have virksomhedsnavnet ind som en første prioritet, dernæst bør man have domæner, der svarer til virksomhedens produkter eller salgsvarer. Er der tale om salgsvarer, skal man være opmærksom på, at andre kan have rettigheden til disse navne, uagtet at man forhandler pågældende produkt i sin forretning. Hvis der er tale om varemærker er det altid en god ide at se hos varemærkestyrelsen, hvad der i givet fald er registreret på det pågældende navn, hvilken branche er der tale om? Er det et figur-mærke? Er det en anden varegruppe? Eller er der tale om konkurrenceområder, der ligger op af hinanden. Hvis navnet ikke er registreret, og navnet giver værdi for virksomheden, bør registrering af varemærket ligeledes tages med i virksomhedens beslutning, når domænenavnet alligevel købes.

Hvad skal med i en domænestrategi?

En domænestrategi kræver overblik over hvilke domæner, der er vigtige for virksomheden. Hvis der købes domæner til lager, er det ikke optimalt, der skal vedligeholdes og betales afgifter for at holde disse domæner i luften. Derfor er det vigtigt at have en domænestrategi for virksomhedens berøringsflade i forhold til de produkter og tjenesteydelser, der sælges eller tilbydes.

Virksomhedens ledelse bør sammen med marketing og IT afdelingen sammensætte en portefølje af domæner, der passer til virksomheden, produkter, virksomhedsslogans og lign., derefter opsættes / implementeres disse i forhold til den udstukne rammebeskrivelse.

Hvilke domæner skal vi så vælge i vores domænestrategi?

Hvis vi forudsætter at virksomheden allerede har sit navn registreret og bruger dette i sin daglige drift af virksomheden, skal domænestrategien gå på efterfølgende domæner. Her kan der være tale om produktdomæner, dette er domæner som skal anvendes specifikt på et produkt eller en produktgruppe. Fordelen ved at anvende et produktdomæne, er at det - når produktnavnet indeholdes i domænenavnet - vil have nemmere ved at kunne placeres på søgemaskinerne med SEO. Dette gør, at man med sikkerhed kan få en placering i top på søgemaskinerne på dette domæne. Ulempen er, hvis navnet står alene, og der ikke er særligt stort kendskab til produktet, og så vil produktdomænet ikke være et domæne, brugeren refererer til og kommer tilbage til medmindre det er via samme søgningstype på søgemaskinerne. Branding-værdien af et domænenavn, som f.eks. fryser.com eller lign., er ikke refererende til en virksomhed, men alene til et produkt. Hvilket kan give god søgemaskinetrafik. Kunden skal imidlertid vide, hvilket firma, der står bagved - og dette skal være indtænkt i den strategi, der udarbejdes for det pågældende domæne.

Et domænenavn, som vil have stor relevans for brugeren, vil f.eks. være brug af domænenavn til et nyt produkt eller virksomhedsslogan, der ønskes markedsført som brand. Der kan være tale om kampagner indenfor sport, bryggerier, der kommer med et nyt mærke, tøjfirmaer, brugskunst, kunst, event og lign.

Her vil sammensætning af domænestrategi og produktets portefølje give mulighed for dobbelt effekt. Brugeren har muligvis allerede set og hørt navnet eller sloganet i den trykte presse eller i radiospots eller TV, og vil som en naturlig ting anvende denne søgning på søgemaskinerne, når han ønsker at se og læse mere om produktet etc.

Hvilke domæne ekstensions skal jeg vælge?

Som udgangspunkt i en domænestrategi, skal der altid satses på lokal ekstension i forhold til det land og marked, der ønskes markedsført produkter til, i Danmark bør man anvende .dk domæner til formålet, der kan også anvendes .com domæner. Men ved at bruge den lokale ekstension til sit domæne, sikrer man sig god gennemslagskraft på dette marked.

Hvordan registrerer jeg et domæne?

Der findes mange danske virksomheder, der registrer domæner, f.eks. webhoteller og gratisdns.dk, her kan man registrere de fleste domæner og vedligeholde betalingen igennem disse forhandlere. Man skal dog være opmærksom på, at visse landespecifikke domæner ikke er ligetil at registrere. Her skal virksomheden være registreret i det pågældende land. Det gælder ikke for .com, .net, .org, .info, .biz og mange andre domæner.

Men ved at have en domænestrategi i virksomheden sikrer man virksomhedens markedsandel i forhold til brand og produkter, og hvis man samtidig køber de domænenavne, der ligger op ad virksomhedens hoveddomæne med fejlstavninger og endelser tilføjet, undgår man irriterende phishing, hvor snyltere køber domænenavne, der ligger tæt op ad virksomhedens brand, mange timers juristeri og retssager og domæneklagesager kan herved undgås.