Virksomhedens markedsføring

Når der skal planlægges en strategi for virksomhedens markedsføring, kræver det mange overvejelser inden markedsføringsplanen kan udformes.

Idégrundlag til onlinemarkedsføringen

Brainstorming giver mulighed for at lufte ideer til firmaets forretningsstrategi, hvilke produkter / tjenesteydelser skal tilbydes kunderne. Er der tale om e handel, og på hvilke markeder skal produkterne være tilgængelige? Er der udelukkende tale om lokalområdet - eller er der tale om en mere kompleks markedsføring på forskellige sprog og til kundegrupper med forskellig demografisk baggrunde?

Online markedsføring kræver forretningsstrategi

Når selve forretningsstrategien er lagt, kan markedsføringsstrategien udarbejdes.

Som noget af det første, skal målgruppen identificeres. Det er vigtigt at vide, hvilken målgruppe, virksomhedens produkter sigter imod. Således at vi kan målrette markedsføringskampagnen bedst muligt imod de personer, som har aktuelt behov for disse varer / tjenesteydelser.

Markedsføringsstrategi i online markedsføringen

Hvordan sikrer vi den valgte målgruppe? Markedsføringsstrategien skal her være fastlagt ud fra produktpaletten. Hvordan skal vi markedsføre produktet? Er der tale om banner annoncer, e mail kampagner eller Google Ads kombineret med søgemaskineoptimering / søgeordsoptimering på valgte produkter?

Online markedsføring - handlingsparametre

Her er der tale om, hvilke helt konkrete aktiviter, der skal indgå i markedsføringen.

Handlingsparametrene = hvilket produkt er der tale om, udformning, service, pris, kvalitet?

Markedsføringsplanen udarbejdes herefter. Det beskrives nøje, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, hvilke midler der anvendes til opgaven.
Derefter udarbejdes en handlingsplan, som klart og tydelig beskriver, hvornår aktiviteten sættes i gang, og hvilke former for markedsføringskanaler, der anvendes. Der kan være tale om flere aktiviteter i samme plan, f.eks. vil nogle virksomheder fokusere på af få søgemaskineoptimeret sitet målrettet den nye aktivitet - kombineret med Google Adwords målrettet de forskellige indgange til den valgte aktivitet. Andre virksomheder ønsker branding via banner annoncer eller foretrækker de forskellige andre muligheder, der er tilgængelige.

Information om markedet

Når virksomheden har styr på sin strategi, kender sine konkurrenter og besidder en stor viden om markedssituationen indenfor for sin produktgruppe - da vil ledelsen bedre kunne fremskrive, hvordan vil markedet vil reagere på nye tiltag. Disse informationer er vigtige parametre i forbindelse med kampagnen. Skal der foretages en konkurrentanalyse? Hvordan er konkurrenten placeret på søgemaskinerne med de søgeord, som vi planlægger at gøre brug af i vores kampagne? Er der mange Google Adwords annoncer, når vi foretager søgninger med produkt termer, der matcher vores produkt - og hvem er vores konkurrenter her?

Kontrol af markedsføringsplanen

En analyse kan foretages med et analyseværktøj som f.eks. Google Analytics. Herved kan effekten af kampagnen vurderes, og der er mulighed for undervejs i udførelsen at justere på de enkelte kampagne typer for at optimere resultatet.