Swot analyse

Swot analyse i forbindelse med online markedsføring er i mange tilfælde anbefalelsesværdigt. Her kan testes styrker og svagheder i organisationen i forbindelse med markedsføring i forhold til konkurrenter.

SWOT er forkortelsen af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – det svarer til styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Virksomheden kan ved hjælp af en SWOT analyse, der er en forholdsvis simpel proces, få et overblik over konkurrence-muligheder, svagheder, trusler og styrkefelter i forhold til parter, man i markedssituationen er oppe i mod.

Ved at fokusere på organisationens ressourcer og få klarlagt de forskellige styrkefelter og markedsføringsvåben i en given situation, kan virksomheden udarbejde handlemønstre i sin markedsføring og derved få et billede af markedssituationen og agere i markedet på baggrund af disse kvalitative vurderinger.

En SWOT analyse kan udarbejdes i flere niveauer. Det er ikke altid nødvendigt med den store pakke, som tager alle faktorer i hele virksomheden med i vurderingsmaterialet. Mindre analyser der arbejder med et element som f.eks. online markedsføring kan isoleres til marketingafdelingen og det budget, der er udstukket fra virksomhedens samlede budgetramme til markedsføring.

En SWOT analyse skal indeholde følgende 4 elementer

Opstart med en brainstorming er en oplagt mulighed. Her har alle deltagere mulighed for at komme til orde, der er ingen begrænsninger i fremførslen af ideer og fokuspunkter, elementer der fremføres her noteres ned på en tavle. Der kan være en tidsmæssig afgrænsning i forhold til selve idé-fasen, men på det udtryksmæssige område bør der være frit løb.

Når den aftalte tidsramme er gået, udvælger den samlede deltagermængde i plenum de punkter, der ønskes viderebearbejdet i næste fase. Det er vigtigt, at så mange af deltagerne får ejerfornemmelse for strategien og den vej, det besluttes, at strategien skal gå.

Når strategien er fastlagt, kan vigtigheden af de forskellige delelementer evalueres og sammensættes efter en prioriteringsliste. Her vil de mest betydningsfulde have højeste prioritet i den videre proces.

Når alle faktorer er klarlagt, kan der opsættes en matrix for SWOT analysen, her kan der vurderes på svagheder, muligheder, trusler og styrker.

Et SWOT matris kan sættes op som følgende eksempel:

Styrker

Svagheder

Muligheder

Trusler

Eneforhandling af produkt.

Stærkt produkt brand

God serviceorganisation

Kundeservice i top

 

Økonomisk svag

Lille markedsføringsbudget

 

 

 

Større markedsandel.

Salg via nettet e-handel.

Bedre kendskab til virksomheden.

 

 

Parallelimport af lign. produkt.

Økonomi og finansiering.

Lagerbinding.

 

 

SWOT matrixen giver mulighed for at sammensætte de enkelte faktorer og sammensætte dem med den strategiske mulighed for gennemførsel af projektet, her kan der prioriteres i forhold til de enkelte faktorer indbyrdes. På baggrund af SWOT analysen kan der så opsættes en markedsføringsstrategi, der tager højde for de aktuelle problemstillinger.