Online Markedsføring

I forbindelse med udarbejdelse af projekter hos Online Marketing til nye og eksisterende kunder, bruger vi normalt denne model til identifikation og opstart af online markedsføring hos kunden:

Dit procesforløb kunne derfor se således ud, hvis du vælger Online Marketing som sparringspartner i din online strategi.

Markedsføringsplanlægning

  • Produkt identifikation i forhold til markedet.
  • Er der et marked for dette produkt i online markedet?
  • Hvem er kunderne / brugerne?
  • Hvilken demografisk sammensætning er produktet rettet i mod?
  • Hvor konkurrencepræget er markedet for produktet?

I denne fase er det vigtigt at have en ide om hvilke kunder markedsføringen specifikt skal rettes i mod, hvis man ikke selv har mulighed for at identificere brugerfladen kan vi tilbyde at foretage følgende indenfor brugerundersøgelser.

Vi gennemfører brugerundersøgelser, der giver jer brugbar viden om produkter og brands, og kvalificerer resultaterne empirisk, idet de kan relateres tilbage til, hvad der er blevet sagt om emnet.

Med de kvalitative metoder har vi i særdeleshed mulighed for at undersøge områderne ud fra jeres kunders/brugeres:

  • Købs- / anvendelsesmotiver
  • Viden til ydelsen / virksomheden
  • Produktkendskab
  • Holdninger
  • Købsadfærd

Vi afvejer resultaterne op imod vores faglige og professionelle baggrund indenfor afsætning, markedsføring i online medier, hvilket giver jer mulighed for en henholdsvis kommunikativ, sociologisk eller psykologisk vinkel.

Valg af markedsstrategi

Markedsføringsplan udarbejdes med henblik på maksimal gennemslagskraft i online-mediet, dette kombineret med effektiv pressedækning i lokalaviser, aviser og blade samt i onlinepressen.

Forudsætning for en online succes, er en webplatform samt programmel, der både er funktionelt og samtidigt søgemaskinevenligt, hvis sitets platform ikke er optimal i forhold til søgemaskiner vil ekstra omkostningerne til markedsføring med betalte annoncer være eneste mulighed for at skabe trafik, dette er absolut ikke optimalt.

SEO strategi - konkurrentanalyser

Søgemaskineoptimering har mange indgangsvinkler, her skal der ud fra markedskendskabet, analyserne og konkurrenter, foretages kvalitative vurderinger af søgeord og kombinationer af disse, der skal være tale om navne på produktet og navne på relaterede emner, emner der kan føre til en kunde indenfor samme segment. Ord der er smarte, og ord der ikke relaterer til websitet og dets indhold giver ingen kunder eller besøgende, hvis brugere kommer ind på falske forudsætninger, er der kun et klik til en ny side, herved er afvisningsprocenten høj, og det pågældende klik er værdiløst.

Udvalg af søgeord, der giver mange søgninger på søgemaskinerne, udvælges som gennemgribende emner og entrypoint - og ud fra disse kan tekster og sider udarbejdes, således at den organiske søgemaskineoptimering får størst mulig effekt.

Søgemaskine-optimering af websitet finder efterfølgende sted. Her udføres tilpasning og justering på sideniveau, og der tilrettelægges en linkstrategi for sitet internt samt eksternt.

Katalogtilmelding til kvalitative kataloger finder sted, når sitet bliver taget i brug.

Google adwords og lign. kampagner sættes op.

Med udgangspunkt i SEO og markedsføringsstrategien sammensættes en flerstrenget Google adwords strategi. Her sættes kampagner op, forskellige annoncegrupper til de forskellige segmenter af de forskellige brugere udarbejdes.

I takt med den organiske optimeringsproces bliver bedre og bedre i takt med indeksering på søgemaskinerne, ændres på de søgefraser, der har den højeste kostpris, således at budgettet kan være balanceret og give maksimal effekt i forhold til den trafik, der kommer fra den organiske optimering (vensteside klik) - samt den del, der kommer fra den købte annoncering med Google adwords.

Banner annoncering

Afhængigt af produktet kan der opsættes bannerannoncer. Online Marketing arbejder med et stort netværk indenfor banner annoncering, og kan tilbyde forholdsvis mange visninger inden for stort set alle brancher.

Man skal dog være opmærksom på, at bannerannoncer ikke giver den store konverteringsrate, men effekten af profileringen og brandingen af produktet samt navnet kan til gengæld være stor.

Nyhedsbreve

Udsendelse af nyhedsbreve er en oplagt mulighed for yderligere markedsføring. Her skal man huske på, at modtagerne skal have accepteret at modtage disse nyhedsbreve, hvis dette ikke overholdes, kan man risikere at få en sag fra forbrugerombudsmanden på nakken, mindsteprisen i bøde for udsendelse af spam koster kr. 10.000,-

De nærmere regler fremgår af markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Tip en ven funktion kræver modtagerens accept, før den er lovlig.

Tip en ven funktion er typisk en overtrædelse af markedsføringslovens § 6 i henhold til almindelige strafferetlige principper, herunder navnlig reglerne i straffelovens § 23, stk. 1, om medvirken, og den erhvervsdrivende vil kunne straffes, jf. markedsføringslovens § 30, stk. 3.

Vi kan tilbyde at udsende nyhedsbreve. Vi udarbejder layout, og hvis det ønskes også de tekstmæssige dele via vores tekstforfatter. Disse udsendes så til de e mail adresser jeres virksomhed fremsender til os: E mail adresser, der har accepteret modtagelse af nyhedsbrevet.

Pressestrategi

Udarbejdelse af pressestrategi og markedsførings-tidspunkter. Timeline sættes op i forhold til de faktorer, der er indenfor SEO og annonceringsdelen. Her opnås den bedste effekt, når den tidsmæssige timing af de enkelte delelementer i hele markedsførings setup-delen afstemmes.

Vi har adgang inhouse fra egne systemer til ca. 1.500 redaktioner og kan tilbyde denne service samtidig med den øvrige markedsføring, hvilket forstærker den markedsmæssige indgangsvinkel til markedet.

Effektmåling

Der skal foretages løbende evaluering af markedsføringsprocessen, kommer der de brugere vi forventer? Hvis ikke? Hvad skal der så sættes ind med? Kan der udvides med flere kampagner etc.?

Til dette formål anvender vi f.eks.Google analytics og kombinerer det med serverlogs. Det giver et nuanceret billedet af de brugere, der har besøgt websitet over en periode. Her kan organisk søgemaskinetrafik identificeres, ligeledes kan der måles på f.eks. Google adwords kampagner, og der kan foretages beregninger på, hvad det koster at få en kunde, ligesom brugeradfærden kan anvendes i den løbende markedsføring og tilpasninger af kampagner og strategier. Dette element er et af de vigtigste i den løbende proces.