Markedsposition

Hvordan er virksomheden placeret i markedet, dette set i forhold til konkurrenter? Hvordan er kendskabet til virksomheden og dens kerneydelser?

Er den branche, virksomheden arbejder i, en niche-branche? Det er det, såfremt der er tale om specielprodukter og en begrænset konkurrence med få udbydere af samme produkter og services.

Hvis dette er tilfældet, vil der i markedsmæssig sammenhæng være tale om begrænset konkurrence om markedsandelen. Få spillere i markedet kender typisk hinanden ret godt og vil ikke køre store og opslidende kampagner mod hinanden. For kunder til denne gruppe, vil der oftest finde en jævnlig udskiftning mellem leverandørerne sted, og her vil konkurrence parameteret typisk være servicerelateret. Grunde til skift af leverandører kunne f.eks. være: Længere åbningstid, bedre support, bedre garanti, erstatningsprodukt etc. i garanti periode mv.

Det betyder, at strategien her må være at adskille sig fra konkurrenterne: Find elementer, virksomheden kan arbejde målrettet med i forhold til markedet, der er typisk tale om organisatoriske og funktionelle ændringer i organisationen. Hvis en kundesupporter f. eks. har kompetence til at afklare et aktuelt problem for kunden her og nu, hvis der er tale om ydelse af rabat grundet problemer eller lignende, der koster virksomheden penge, afklares dette af den pågældende supporter første gang, henvendelsen kommer fra kunden. Hvis der først skal debatteres for små beløb og lign., hver gang supporteren modtager et problem, og vedkommende skal tilbage i organisationen og ledelse for at få lov til at kreditere for kr. 99,-,  er styringen for meget baseret på topstyring i virksomheden.

En god support med kompetence til løsningsorienteret kundepleje giver på virksomheden / kundesiden store fordele, kunden bliver glad, når problemer tages alvorligt og løses, og virksomheden får efterhånden en stor skare af ambassadører, der værdsætter denne service. Derved anbefales virksomheden via nye netværk, ikke specifikt på produkter, men på serviceniveau og kompetent betjening.

Markedsføring af patenterede eller varemærke registrerede produkter

Hvis man har et produkt, man har mere eller mindre eneret til, her tænkes på patenterede produkter, eneforhandling af mærkevarer, der er varemærke-registrerede og lign., kan der arbejdes med at få gjort mærkerne populære og brandede. Det handler for eksempel om at få vist på messer, i tests i diverse blade, i TV etc.

Man kan også få kendte personer til at bruge eller vise produkterne. I denne sammenhæng tænkes specielt på kulturen omkring produktet. Branding er at sælge livsstil. Her er noget, alle bør eje! Hvis disse parametre kan bruges på det pågældende produkt, vil salget ikke afhænge af pris, men udelukkende af stil og kendskab til produktet.

Man skal huske på indenfor markedsføring, at forbrugerne har svært ved at huske mange produkter og deres respektive sammenhæng. Hvis man spørger en skare af personer, om de kan nævne leverandører af armaturer / vandhaner på det danske marked, eller af leverpostejen, rullepølsen og rødvine i supermarkedet, vil mange kun nævne en enkelt leverandør, der er måske få, der kender lidt flere mærker / leverandører, men det er yderst begrænset.

Den psykologiske effekt

Så hér bør man tænke på den psykologiske effektnår ens reklamebudskab skal ud til forbrugerne. Hvilke parametre kan vi få forbrugerne til at huske, så de husker os og ikke konkurrenterne. Forstår man at udnytte dette parametre i sin markedsføring, giver det en yderst fordelagtig positionering i markedssammenhæng.

Mange virksomheder forstår ikke at udnytte potentialet i deres produkt i forhold til markedet og den kundekreds, der kunne etableres ved den rette markedsføring og strategi-udvikling. Dette skyldes typisk, at det er svært at se de muligheder, markedssituationen giver virksomheden og dens produkter. I virksomhedens markedsafdeling og ledelse er man ofte yderst begejstret. fordringen ligger i, at denne begejstring skal viderebringes til næste led.

Hvis man ikke forstår at positionere sig i forhold til konkurrenterne, er der kun ét middel - og det er prisen, og prispolitikken som afsætningsparameter.