Målgrupper til virksomhedens produkter

Når virksomheden skal markedsføre sit produkt. Det gælder både i traditionel forstand og på Internettet i form af onlinemarkedsføring er det vigtigt, at målgrupperne der forventes at købe virksomhedens produkter er klarlagt fra start og indgår i den samlede markedsføringsplan for virksomheden.

Som et led i markedsføringen skal målgruppen klart defineres, her tænkes specifikt på, hvilke kunder / brugere kan anvende produktet / ydelsen. Og er det muligt at udvide kredsen af kunder inden for dette segment, for eksempel ved at ændre strategi og reklamebudskab, eller er det spild af markedsføringskroner at få brugere fra andre segmenter ind som nye kunder i forretningen. Disse overvejelser er vigtige for hele forretningen, da de i sidste ende kan koste virksomheden unødige udgifter til reklame og markedsføring uden reelt at modtage så meget som én ny kunde på reklameindsatsen.

Ved f.eks. at satse på at få så mange klik som muligt på alverdens søgeord med Google Adwords og Facebook annoncering, som man i udgangspunktet synes dækker virksomhedens kerne kompetencer, vil man typisk komme til at købe annoncering uden reel værdi for virksomheden.

Målgruppen og virksomhedens produktportefølje består af to elementer, som hænger sammen i hele forløbet fra den valgte annonceringsform og til et salg finder sted.

Ud fra følgende kan man identificere målgruppen.

Hvem er kunden?

  • Salg af produkter? er det detailsalgl
  • Salg af produkter grossist
  • Salg af ydelser
  • Hvor er kunden placeret i forhold til virksomheden?
  • Er der tale om varer, der kan sælges til hele landet - og via webshop til det meste af verden?
  • Er der tale om begrænset område, salget foregår i? F.eks. en lokal VVS forretning i Yby.
  • Er det udelukkende grossister, jeg skal have kontakt til?

Når disse faktorer er gennemgået, skal vi finde ud af, hvor kunden befinder sig. Er det lokalområdet (den lokale VVS mand) eller er det på landsplan f.eks. webshoppen med Børnetøj - eller hele verden, der er markedspladsen med produkter, der kan afsættes globalt.


Et eksempel på en forretningstype og målgruppe

Et lokalt autoværksted i Yby ønsker flere kunder i sin forretning og beslutter, at der skal noget markedsføring til for at opfylde målet.

Virksomhedsejeren beslutter, at han vil annoncere på Google og Facebook ligesom de andre autoværksteder og forventer så, at der kommer nye kunder i forretningen i Yby omgående.

Men her skydes der ofte over målet.

Hvis der skal satses på annoncering, vil lokalaviser og markedsføring  kombineret med Google My places (Local search) med lokale visninger være den hurtigste indgangsvinkel til nye kunder i forretningen, hertil kan kædes annoncering med Google Adwords målrettet et geografisk område. Der kan tilrådes mindre SEO på egen hjemmeside, men ikke store forkromede løsninger med alverdens søgeord, der reelt er misvisende over for brugerne.

Hvis der er tale om bilsalg kan der være fornuft i også at annoncere bredere, da bilkøbere ikke ser afstande til gode tilbud som en forhindring.


Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til at få styr på din målgruppe.