Markedsføring i forskellige kulturer

Forbrugerens baggrund og kultur har stor betydning for afsætningsmulighederne af et produkt / tjenesteydelse. Hvis man i forbindelse med markedsføringskampagner målretter sine annonceringer mod en valgt målgruppe, så vil man have bedre mulighed plet med sin markedsføring.

Alt for pågående annoncer, der går "over stregen" vil nogle tage afstand fra, og de pågældende vil ikke købe firmaets produkter / tjenesteydelser af den grund alene.

Kultur kan kort fortalt beskrives som et menneskes tillærte adfærdsmønstre. Der kan f.eks. være tale om fælles kulturelle baggrunde. Herunder findes subkulturer, som trives og kan betegnes som forskellige grupperinger med en fælles kultur. f.eks. bander, ungdomsgrupper med fælles idealer og samme holdninger mv.

Disse parametre kan anvendes til at identificere de forskellige kulturer.

1. Magtdistance
2. Struktureringsbehov
3. Individualisme
4. Materialisme

Ved at huske på den kulturelle dimension i sin markedsføring kan annonceringer målrettes meget specifikt til netop den målgruppe, man ønsker at ramme med sit budskab i annonceringen.

Den kulturelle udvikling udvikles over tid, men fremtidsforskere giver nogle gode bud på, hvordan fremtiden vil forme sig.