Social Media Marketing

Hvis du ønsker marketing på sociale medier.

Sociale medier og markedsføring på disse. Det er noget, virksomheder i disse tider tudes ørerne fulde af! Vi skal være der! siger marketingchefen, marketingbureauer nikker bekræftende, når talen falder på social media marketing.

 

Social media marketing er markedsføing i de sociale netværk!

 

Social media marketing, hvad dækker begrebet over?

De fleste virksomheder i dag kender blogs og kan se, hvilket materiale, der egner sig til distribution igennem denne kanal. Derudover findes tjenester som fora, hvor det er muligt at servicere sine brugere med mulighed for at spørge og få svar på forskellige spørgsmål indenfor virksomhedens produkter.

Wikis er ligeledes blevet populære. Her kan der beskrives emner, som andre brugere kan redigere og kommentere, således at indholdet kan opdateres og justeres i takt med, at udvikling og viden ændres over tid.

Video og deling af video via f.eks. YouTube er ligeledes blevet en metode til at få sine budskaber bragt videre rundt på forskellige websteder.

Facebook er blevet måden at få distribueret budskaber ud til flere interessegrupper på, hurtigt og effektivt - samt til etablering af markedsføring via netværk.

Twitter har på kort tid udviklet sig til en populær tjeneste indenfor microblogging.

De sociale medier er en metode, hvorpå man hurtigt kan komme ud med budskaber til større grupper af brugere. Kontaktprisen på denne type marketing er lille i forhold til omfanget af de potentielle brugere, der nås. Traditionel markedsføring i aviser, blade og specielmagasiner har en væsentlig højere kontaktpris pr. bruger.

De traditionelle medier såsom TV, radio og nyhedsmagasiner er dyre markedsføringskanaler. Her betaler man typisk for eksponering af et reklamespot af få sekunders varighed (TV, radio), dertil skal lægges produktionsomkostninger til reklamefilm mv. Annoncering i dagblade og nyhedsmagasiner er også forbundet med store omkostninger i opstartsfasen. Der skal typisk tages professionelle fotos, der skal udarbejdes tekstmateriale (tekstforfatter), der skal planlægges i forhold til annoncemediet og placering af annoncen i dette medie.

Sociale medier opfører sig helt anderledes. Her kan der etableres nyhedsdeling uden de store omkostninger, målgruppen kan være snæver eller bred, dette afhænger af, hvilket produkt eller ydelse der er tale om. Nogle nyheder skaber ganske få, andre giver millioner af besøgende på relativt kort tid.

Social media marketing kræver vedholdende indsats fra virksomheden

Når man har besluttet sig for at bruge sociale medier i virksomhedens markedsføring, skal man være opmærksom på, at det er en proces, som skal vedligeholdes konstant. Det er ikke nok at udføre en kampagne og så glemme sin sociale profil en periode, for så ind imellem at vende tilbage, når man har lyst. Det kræver dagligt arbejde og konstant opdatering at holde profilerne i luften. Hvis der ikke sker noget på platformene, forsvinder brugerne hurtigt videre til nye og andre virksomheder med spændende og aktive profiler.

Sociale medier og eksempelvis brug af blogs

Blogs af en fornuftig kvalitet har typisk mange besøgende. Her finder brugerne inspiration til lige netop det område, de interesserer sig for. Nogle nyheder deler brugerne med sit eget netværk. Det kan for eksempel være, der står noget, som blog-brugeren oplever repræsenterer det, han står for og som han ønsker at dele med andre.