Google Hummingbird

Der er sket en ændring i hovedalgoritmen hos Google (september 2013), der er tale om en større justering med denne nye opdatering.

Algoritmen og de bagvedliggende teknologier, skal på baggrund af de data, som de henter fra nettet og brugernes websites klassificeres og rankes efter forud definerede parametre, hvilket betyder at disse skaber fundamentet for hvilke sider, der vises først i Google søgeresultatliste.

Google skriver i forbindelse med opdateringen, at formålet er at skabe de bedste søgeresultater for sine brugere, hvilket kræver jævnlige justeringer af algoritmen i forhold til de rå data.

Google anvender forskellige teknikker i forbindelse med indeksering og vurdering af et website når det skal placeres i søgemaskinens resultatliste. Der anvendes ca. 200 forskellige parametre, i denne vurderingsproces. Det er disse områder/parametre, der er spændende for websiteejere og SEO virksomheder i forbindelse med søgemaskineoptimering, når websitet skal optimeres bedst muligt.

Google Hummingbird er en større opdatering

Caffeine opdateringen fra 2010 var den sidste større opdatering af grundalgoritmen, ellers skal man tilbage til 2001 hvor algoritmens grundkonstruktion blev ændret i større omfang. Ja, men der er jo også Google Panda, Google Penguin? Disse algoritmer hører ikke til grundalgoritmen, men er filtre, der er opsat i forbindelse med forskellige opgaver, f.eks. er Google Penguin en algoritme, der er baseret på periodevise kørsler og ikke en kontinuerlig proces. Google Penguin er et filter, der fokuserer på linkprofiler, og ser på om de er naturlige i Googles optik, dvs. de ser på om der er overdrevent brug af ankertekster og links til sider på specifikke nøgleord fra interne og eksterne sider (linkspam).

Hummingbird opdateringen

Hummingbird er en anden motor, hvor der indgår flere af de elementer, som fungerede effektivt og hvor der er tilføjet nye elementer, så de opfylder kravene til en moderne søgemaskine.

Søgemaskineoptimering? Er det slut med Hummingbird?

Nej, det stiller som altid nye udfordringer til SEO virksomhederne, men der er fortsat behov for at få optimeret sit website med en fornuftig strategi i forhold til søgemaskinerne, og det kræver søgemaskineoptimering efter de til enhver tid gældende kriterier, som søgemaskinerne udstikker og arbejder efter.