Retsligt syn og skøn i markedsføringsforhold

Online Marketing har med sine 25 år i branchen stor erfaring i alle former for onlinemarkedsføring, og har bistået ved mange retssager som syn og skønsmand. Vi har fuldstændigt kendskab til alle processerne og brug af f.eks. minretssag.dk, hvor dokumentudveksling typisk foregår mellem alle sagens involverede parter (sagenskomplekset, kommunikation om dokumenter, indkaldelse til skønsforretning og upload af syns- og skønsrapport mv).

Hvad er en syn og skønsforretning:

En syn- og skønsforretning er en juridisk proces, der involverer udpegningen af en uafhængig ekspert til at vurdere og afgøre en sag eller et spørgsmål.

I forbindelse med levering af en markedsføringsydelse kan en syn- og skønsforretning være relevant, hvis der opstår tvister eller uoverensstemmelser mellem parterne omkring markedsføringsydelsen eller de resultater ydelsen giver.

En syn- og skønsforretning inden for SEO, Linkbuilding, Google Ads, Facebook annoncering atc. kan eksempelvis være relevant i følgende situationer:

  1. Tvist mellem leverandøren og dig: Hvis du føler, at leverandøren ikke har leveret de lovede resultater eller har brugt tvivlsomme metoder, kan en syn- og skønsforretning indkaldes for at evaluere markedsføringsopgaven og afgøre, om der er blevet overholdt bedste praksis eller kontraktuelle forpligtelser.

  2. Vurdering af SEO-resultater: I nogle tilfælde kan en parterne have behov for en uafhængig evaluering af deres markedsførings-resultater. En syn- og skønsforretning kan vurdere, om de anvendte metoder har ført til de ønskede resultater og om de opnåede placeringer er i overensstemmelse med bedste praksis.

Processen ser således ud i en retslig skønsforretning

Udpegelse af syn- og skønsmand: Parterne enes om at udpege en  syn- og skønsmand til opgaven - I nogle tilfælde kan domstolen eller en voldgiftsinstans udpege en syn- og skønsmand.

Indsamling af dokumentation: Parterne præsenterer deres argumenter og relevante dokumentation for syn- og skønsmanden (uploadet til minretssag.dk). Dette kan omfatte kontrakten, kommunikation mellem parterne, rapporter om det udførte arbejde og eventuelle påstande om misligholdelse mv.

Syn og skøn: Skønsmanden foretager en gennemgang af sagsakterne og på baggrund heraf indkalder til en syn- og skønsforretning.

Afgivelse af rapport og vurdering: Syn- og skønsmanden udarbejder en skønsrapport, der indeholder en vurdering af tvisten. Rapporten kan omfatte en beskrivelse af de udførte markedsføringsmetoder, en vurdering af kvaliteten og resultaterne samt en konklusion om eventuel misligholdelse eller manglende udførsel af ydelserne.

Retlig afgørelse: Rapporten fra syn- og skønsmanden bliver præsenteret for retten (uploadet til minretssag.dk) eller den relevante voldgiftsinstans, som træffer den endelige afgørelse i sagen. Domstolen eller voldgiftsinstansen kan bruge rapporten som et vigtigt element i deres afgørelse.

Det er vigtigt at bemærke, at en retslig syn- og skønsforretning kan være en kompleks og omkostningskrævende proces. Det anbefales at søge juridisk rådgivning for at forstå de specifikke krav og procedurer, hvis du overvejer at gennemføre en retslig syn- og skønsforretning i forbindelse med køb af SEO, Google ads, Facebook annoncering evt..
 
 
Du eller din advokat er altid velkommen til at kontakte Online Marketing, hvis vi skal estimere en opgave til retten i forbindelse med udpegning af en skønsmand til jeres opgave.