Syn og skøn

Du er kommet i en situation, hvor der er uoverensstemmelse med en virksomhed, der har solgt dig markedsføringsprodukter, annonceringskampagner, SEO løsninger og lign.

Er opgaven udført efter aftalegrundlaget? Er der afvigelser i forhold til dette?

Hvilke teknikker er der anvendt for at opnå resultaterne i forhold til aftalen?

  • Whitehat SEO
  • Blackhat SEO
  • Doorways pages
  • Poorman cloaking
  • Frame cloaking
  • CSS cloaking
  • IP delivery – IP cloaking
  • IP delivery partiel cloaking
  • DNS Cloaking
  • Linkfarming

Vi kender alle teknikker og kan spore alle uden undtagelser, uanset hvem der har udført opgaven.

Men hvis du selv har bestilt en løsning, du ved ikke overholder søgemaskinernes guidelines, kan der sagtens være tale om teknikker, der befinder sig på søgemaskinernes fokusliste, men er ok i forhold til leverandøren af produktet og det bestilte, derfor skal alle faktuelle oplysninger foreligge ved bestilling af skønsrapport, herunder aftalegrundlag, e mail og skriftlig korrespondance etc.

Vores afrapportering i forbindelse med syn og skøn baseres udelukkende på konkret vurdering af arbejdets udførsel i forhold til det aftalegrundlag som foreligger. Hvorledes man efterfølgende vil benytte skønsrapporten er op til de implicerede parter eller advokater etc.

En forudsætning for en skønsrapport er, at begge implicerede parter eller advokater begærer en sådan, vi udfører ikke syns og skønsrapporter til en enkelt part.

Et typisk syns og skønsforløb ser således ud.

De implicerede parter aftaler en syns og skønsforretning, vi kontaktes og arrangerer et indledende møde, her gennemgås kontrakt grundlag, hvad er der bestilt, hvad er der leveret, vi udspørger de implicerede parter om deres mening om aftalen og tager referat af dette, på baggrund af kontrakt og referat gennemgår vi den udførte løsning ved analyse af kodning, opsætning, teknik og metoder til frembringelse af de lovede resultater. Til denne opgave anvender vi vores egne værktøjer og kombinerer det med manuel gennemgang på de forskellige søgetjenester etc.

Efterfølgende afrapporterer vi i form af en skønsrapport til de implicerede parter og advokater etc.

Hvis der er tale om retsligt syn og skøn, så læs mere her om procedurenher: Retsligt syn og skøn markedsføringsprodukter