No Cure No Pay SEO

Online Marketing indgår I visse tilfælde en No Cure No Pay SEO løsning. Her betaler du først, når der begynder at komme indtjening fra det SEO arbejde, vi udfører på dit website.

Når opgaven startes op, indhentes alle tilgængelige informationer om tidligere besøg, søgeord, der har frekventeret websitet og det aktuelle salg, der er foregået på baggrund af den tidligere drift af hjemmesiden.

På baggrund af eksisterende data opsættes et mål for fremtidig vækst og besøg på hjemmesiden, succeskriterier og minimums kriterier afstemmes i forhold til branche og konkurrencesituationen på markedet mv.

Vores No Cure No Pay SEO løsninger har altid en varighed af 36 måneder, beregnet fra det tidspunkt hvor implementeringen af SEO løsningen har fundet sted hos kunden.

Hvis aftalte mindstekriterier ikke er opfyldt ved udgangen af den første 12 måneders periode, kan aftalen opsiges med 1. måneds varsel. Hvis kriterierne er opfyldt er aftalen uopsigelig i hele perioden.

Prisen for No Cure No Pay løsningen ligger normalt imellem 8–12% af indtjeningen, der ligger udover den tidligere indtjening, som er præsteret på hjemmesiden og dokumenteret.

Vores krav til aftalen omhandler endvidere at.:

  • Der udarbejdes en revisionsrapport fra registreret eller statsautoriseret revisor en gang årligt, her dokumenteres for salg mv. fra websitet.
  • Fuld tilgang til analyseværktøjer i hele aftaleperioden, herunder Google analytics og alle relevante systemer samt data til at følge den løbende udvikling på sitet.
  • Hvis system adgang nægtes eller aftalte måleværktøjer fjernes i aftaleperioden, således at der vises et fejlbehæftet billede af udviklingen, vil der være tale om en misligholdelse af aftalen, hvilket vil betyde at der skønsmæssigt faktureres efter anslåede volumen, hvilket nærmere vil fremgå at kontraktgrundlaget.

Grunden til at vi forlanger en længerevarende bindingsperiode på dette produkt, skyldes at der for at optimere en stor SEO løsning skal afsættes mange ressourcer til opgaven fra start.

Efterfølgende vil mange af de resultater, vi opnår med optimeringen af websitet have en længerevarende effekt, typisk ud over den aftalte kontraktperiode, hvilket ville betyde, at hvis aftalen kun varede i tre måneder, ville vi ikke få dækket vores omkostninger hjem. Kunden ville så kunne nyde godt af vores optimering gratis og opnå hele fortjenesten.

Vi påtager os ikke pr. automatik opgaver med No Cure No Pay SEO, vi skal se på hele prospektet og finde det egnet til formålet. Der skeles til branche, indtjeningsmuligheder, varesortiment, afsætningskreds mv. Derfor forbeholder vi os retten til at afvise et projekt der ikke lever op til vores krav.

Er det så billigere for en virksomhed at vælge No Cure No Pay SEO?

NEJ, det er tværtimod dyrere på den lange bane, vi skal have dækket vores omkostninger ind som for al anden programmering, den eneste forskel er, at omkostningerne fordeles over flere år i takt med det øgede salg og omsætning mv.

I visse situationer bliver det væsentligt dyrere for kunden med en sådan løsning. Omvendt kræver det ikke en investering i SEO fra start, omkostningerne fordeles over hele perioden og likviditeten i virksomheden påvirkes ikke i samme grad, som hvis man vælger at betale i opstartsfasen.

Du er altid velkommen til at kontakte os og fremlægge dit projekt. Vi giver gerne vores vurdering af din opgave og de muligheder, vi kan se med samarbejdet.