Duplicate content eller kopieret indhold

Når der kopieres samme indhold på tværs af flere domæner, kaldes det i fagsprog ”kopieret indhold” / den engelske betegnelse er duplicate content.

Hvorfor kan der findes samme indhold på flere websites - og hvad er konsekvenserne af duplicate content?

Som udgangspunkt er det ikke bevist snyd, der ligger bag, når der forefindes sider med samme indhold på flere domæner, men snarere ukendskab til opsætninger af korrekte dns pegninger. Men hvad betyder duplicate content så på almindeligt dansk, som alle kan forstå?

Et firma har et domænenavn. Vi kalder det hoveddomænet, som er virksomhedens ansigt ud til verden. Firmaet har enten købt ekstra domæner, fordi der er sælgere, der har ringet og prakket dem nogle attraktive domæner på - eller firmaet har af egen drift købt op af domæner med navne, der passer på virksomhedens produkter.

Et eksempel. Firmaet bruger domænet www.mit-eget-firmanavn.dk og køber nu også domænenavnet www.de-fedeste-produkter-paa-markedet.dk. Nu beder virksomheden en webmand sætte det sådan op, at når en kunde / bruger skriver www.de-fedeste-produkter-paa-markedet.dk skulle brugeren gerne ryge ind på firmaets website. Så langt så godt. Dét kan mere eller mindre alle finde ud af.
Men når der er to eller flere domæner, der peger ind på samme websted, opstår der en situation, hvor der rent teknisk er to websteder, nemlig www.mit-eget-firmanavn.dk og www.de-fedeste-produkter-paa-markedet.dk. Sådan vil vi omverdenen opfatte det - og søgemaskinerne ligeledes. I en sådan situation ligger der nu to ens websteder med eksakt ens indhold. Blot på to forskellige domænenavne. Dette strider i mod søgemaskinerne guidelines, som ikke accepterer kopieret indhold.

Hvad skal jeg så gøre for at undgå dublikeret indhold på tværs af domæner?

Der skal oprettes en 301 redirect på alle de websteder, der ligger ud over hoveddomænet. Hvis der er tale om et website, skal dette have opsat en 301redirect pegende ind på hoveddomænet. Når søgemaskinerne kommer ind på websitet med 301 kodning, bliver de informeret via kodningen, at webstedet er permanent flyttet over til hoveddomænet. 

Ved flere domæner skal samme funktion indsættes på alle domæner. Hvis de ikke peger rigtigt, er det dog ikke ensbetydende, at websitet bliver smidt ud af indeksene på grund af snyd, i de fleste tilfælde er der tale uvidenhed. Men søgemaskinerne kan nu indeksere sporadisk på tværs af alle de domæner, der peger ind til samme tekst, hvilket i praksis betyder, at søgemaskinerne kan indeksere nogle sider fra det ene domæne, andre sider fra det andet domæne og ingen nogle sider fra et helt tredje domæne.

Her spreder vi nu vores website ud på indekseringer, hvor vi mister kontrollen totalt. Søgemaskinerne vælger for os. Derfor er det vigtigt at opsætte de rigtige 301 koder, så domænerne ikke indekseres på tværs af flere domæner. Det er bedre selv at bestemme, hvad der skal indekseres, frem for at søgemaskinerne tildeler de enkelte sider blandet værdi. Ved selv at styre denne proces opnås samlet set bedre resultater på søgemasinerne med SEO.

Dublikeret indhold på samme domænenavn

Her kan samme situation opstå, hvis der er flere tilgange til samme filer på forskellige url adresser.

Et eksempel. Der er en side med beskrivelse på én af websiderne, og her kan man klikke og få en udskriftvenlig version. Dette betyder i praksis samme indhold, samme tekst. Dette er imidlertid ikke hensigtsmæssigt. Her bør Robots.txt filen sættes op, således at f.eks. den udskriftvenlige side ikke bliver indekseret – læs evt. mere om robots.txt her.

Er du forvirret og mangler hjælp, er du velkommen til at kontakte os med henblik op at opsætte dine 301 redirect og checke for dublikeret indhold.