Uafhængig vurdering af SEO arbejder

Søgemaskineoptimering samt SEO syn og vurdering

Du står i en situation og har fået leveret søgemaskineoptimering på dit website af en leverandør på markedet, du er nu blevet i tvivl om, hvorvidt det du er stillet i udsigt med da optimeringen blev bestilt rent faktisk er udført?

Hvad gør du så?

Hvis det var en bil der var tale om ville du køre den til synshallen eller få et check hos FDM og få den efterset og få udleveret en attest. Med den i  hånden kunne du så afgøre om de mangler etc., der var på bilen, udgjorde nogen risiko for dig og din familie, når du kørte i bilen. Eller om der var ting ,der skulle ordnes nu, for at undgå trafikale problemer eller påføre andre skader etc..

Uafhængig vurdering af SEO arbejder

Når det drejer sig om SEO og søgemaskineoptimering står du meget svagere, hvis du ikke kender noget til programmering og søgemaskiner vil du have meget svært ved at gennemskue situationen på meget af det arbejde, der udføres.

Som vi beskriver i forbindelse med en SEO rapport, kan vi tilbyde dig, at udføre et kvalitets check på den SEO / søgemaskineoptimering, der er udført på dit website,. Unset hvem der har udført opgaven. Vi fremsender punkt for punkt analyse der beskriver de metoder der er anvendt og giver dig en risikovurdering af metoderne, set i forhold til søgemaskinernes guidelines og kvalitets krav.

Dine fordele er følgende.

Hvis der er udført dårlig SEO med teknikker, der er i strid med retningslinjerne har du mulighed for i tide at rette op på dette og undgå banning på søgemaskinerne,.Hvis skaden er sket og du er smidt ud af søgeindekset kan rapporten danne baggrund for en gentilmelding, med beskrivelse af hvad der var gået galt, således dit website kommer tilbage i søgemaskinerne igen hurtigst muligt. 

Kontakt os i dag, hvis du ønsker klarhed over din SEO optimering.