SEO Whitehat


Søgemaskineoptimering, SEO, udført efter de generelle retningslinjer, som søgemaskinerne afstikker igennem deres guidelines. Her beskrives, hvad de accepterer som tilladte programmeringsteknikker og redirect etc. Søgemaskineoptimering, der tager udgangspunkt i disse guidelines, går under betegnelsen Whitehat SEO.

Kodeks for god søgemaskineoptimering

Søgemaskinerne har i deres kodeks opsat forskellige parametre for ” god søgemaskineoptimering” for at forhindre spam indeksering af alle mulige sider med indhold skrevet udelukkende til søgemaskinerne og ikke brugerne. En af grundreglerne er, at der vises samme tekstmateriale til brugeren som til søgemaskinens webcrawlere. Brug af alle mulige (for brugeren) skjulte tiltag med det ene formål at forbedre placeringerne på søgemaskinerne, er ikke tilladt. En af de gammelkendte teknik var at bruge samme baggrund på siden - og kun have en tilpas lang tekst til brugeren i den farve, man nu ønsker. Andre teknikker er f.eks. brug af noscript tag eller egentlig cloaking under en eller anden form. Disse teknikker er beskrevet under afsnittet om  SEO Blackhat, så hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om dette emne under denne kategori.

Google har udarbejdet nogle guidelines til forbrugeren, her kan man se hvilke parametre Google arbejder ud fra. Google guide lines

Der findes teknikker, der ligger på grænsen mellem Whitehat SEO og Blackhat SEO også kaldet Greyhat SEO, der er her tale om teknikker, der ligger i grænselandet for, hvad søgemaskinerne accepterer. Læs mere her