Effektivitetsmåling af Markedsføringsindsats

Hvis vi tager udgangspunkt i de tidligere formulerede markedsføringsmål, og disse er udarbejdet på et realistisk grundlag i forhold til den samlede markedssituation indenfor den branche, vi arbejder med, kan målingen af kampagnen finde sted, og effektivitet beregnes på baggrund heraf.

Ved at se i hvilket omfang, de ønskede samt forventede mål er opnået, hvordan de er opnået - og om der er brugt uforholdsmæssige ressourcer på delelementer i forhold til udbyttet. må man vurdere følgende:

En kampagne kan være effektiv inden for et smalt segment, som kan være opstået ved f.eks. et salg af varer, der er nedsat i pris inden for et område, hvor der normalt ikke køres med tilbud. Hvis sådanne elementer indgår i den samlede markedsføringsstrategi, skal evalueringen foretages ud fra flere parametre. Hvis den samlede markedsføringsudgift umiddelbart kun finansieres af delelementer i den samlede markedsføringspakke - skal den samlede indsats sættes op imod de mål, der er stillet ved starten af projektets udførsel.

Suboptimering af kampagner og stategi for markedsføring af disse elementer

Dette opstår, når kun få delelementer bærer markedsføringsplanen igennem. Den enkelte kampagne kan have en meget høj effektivitet, men problemer opstår, hvis det giver negativ effekt på andre produktgrupper. Her er det vigtigt at få klarhed over, hvad der gik galt, og hvor der skulle have været sat ind tidligere i kampagnerne.

Systemsammenhænge i markedsføringen og markedsføringskampagnerne

Markedsføringskampagnerne opfattes tit som et samlet system til markedsføringen, og en eller flere enkeltdele i dette system kan give positive eller negative konsekvenser for det samlede udbytte af virksomhedens markedsføringsressourcer. Derfor er det vigtigt at arbejde med systemsammenhænge i sine markedsføringskampagner.

Løbende evalueringer af sine markedsførings tiltag.

Det vigtigt at indføre praksis for løbende kontrol af markedsføringsstrategier og undervejs kunne tilpasse planen til virkeligheden og virksomhedens markedsføringsbudget., 
Værst tænkelige scenarie er at sætte en kampagne i gang, og så bare vente på, at der nok kommer et udbytte.

I mange virksomheder er det imidlertid sådan, at når kampagnerne er sat i gang,  begynder man på noget nyt og lader kampagnerne leve deres eget liv på godt og ondt.
Den løbende evaluering giver ellers virksomheden mulighed for systematisk at justere og ændre på planen mens kampagnen kører.

Husk når der er tale om marketing online, er det ikke som, når der indrykkes en annonce i en avis. En Google Adwords / Yahoo marketing annoncering kan ændres 24/7/365 dage i måneden.... og tilpasses, stoppes. Eller priserne kan justeres, således kampagneeffektiviteten kan udføres som ønsket i markedsføringsplanen.

Strategisk niveau i sin markedsføring

På baggrund af større kampagner er det vigtigt at få effekten af markedsføringskampagnen gennemgået på det strategiske niveau i virksomheden. Her interesserer man sig typisk for virksomhedens eksterne effektivitet og overvåger trusler og muligheder for virksomhedens drift. Her vil de indsamlede markedsføringsdata kunne give mulighed for tilpasninger og justeringer i virksomheden i forhold til markedssituationen.

Taktisk niveau og ressourceforbrug i makedsføringskampagner

På det taktiske niveau i virksomheden lægges der vægt på om ressourceforbrug og opgave hænger sammen, der er her tale om mere kortsigtede opgaver, herunder løbende kontrol af udgifter etc.

Operative niveau

Hvor der på niveauerne herover er tale om overordnet vurderinger uden detailkendskab til procesenhederne, er der på det operationelle niveau tale om en detailstyring og et kendskab til alle nuancer i hele planlægning og udførslen heraf.

Kontrol kan opdeles i følgende 3. faser

Når kampagnerne er afviklet, er det vigtigt at der følges op med en teknisk kontrol. Fik vi de annoncer vi havde bestilt? Var den tekniske udførsel i overensstemmelse med vores kravspecifikationer, var udbyttet af vores søgemaskineoptimering målbar,  og hvordan var kampagnestyringen under hele forløbet.

Effekten af markedsføringskampagnen

Fik vi vores målsætninger opfyldt? Hvis dette ikke er tilfældet, er det vigtigt at kunne identificere problemerne for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Økonomien i markedsføringskampagnen

Holdt budgettet? Hvad gik godt og hvad gik skidt? Var manglende ressourcer årsag til mindre gode kampagner, eller var udbyttet i forhold til udgifterne væsentligt højere end forventet. Her bør der ses på, om kampagnerne gav det forventede resultat i forhold til den samlede investering.