Server responskoder

Brug af server responskoder

Serverrespons koder
Hver gang der anmodes om en side på din webserver, afgives en server respons kode. Ved at checke disse koder, skabes der et billede af, hvordan serveren virker, og om der er sat koder op, som der skal tages hensyn til  - eller om der er fejl på serveren i forbindelse med afviklingen af den pågældende hjemmeside.

En oversigt over nogle af de serverkoder, der anvendes

HTTP Status Code - 200 OK
Anmodningen er lykkedes. Oplysningerne sendes retur med respons - afhængig af den metode, der bruges i anmodningen, der er sendt til serveren.

HTTP Status Code - 301 Moved Permanently
Denne kode anvendes ved permanent flytning af en fil eller helt websted. Der kan her være tale om lokal flytning på fil-niveau eller hele websitet til et andet domænenavn - eller lokal fil til ny lokal url.

HTTP Status Code - 302 Found
Midlertidig flytning – den valgte fil er midlertidigt flyttet til en anden url eller et andet domæne.

HTTP Status Code - 404 Not Found
Siden kan ikke findes, der vises typisk en lokal side på den maskine, der foretager forespørgslen til webserveren. Der kan oprettes egne sider på webstedet, som bruges til at orientere om, at pågældende side ikke findes.

HTTP Status Code - 500 Internal Server Error
Serveren stødte på en uventet fejl, der forhindrede fuldførelsen af anmodningen. Denne fejl opstår typisk, hvis CGI scripts er sat forkert op, f.eks. forkerte permissions etc.

Læs mere om server protokoller hos w3.org

Mange webservere er ikke korrekt konfigureret, og dette kan give problemer i forbindelse med udførsel af SEO på et website, der ligger på sådan en server.