Organisationens online markedsføring

Hvordan kommer vi bedst i gang med vores online markedsføring ?

organisationens markedsfoering

I små og mellemstore virksomheder er beslutningsvejen normalt ikke så lang - det vil normalt være sådan, at enkelte personer har den fornødne kompetence til at træffe de markedsføringsmæssige beslutninger, virksomheden har indenfor afstukne økonomiske rammer.

Projektorganisation af online markedsføringen er en kernekompetence hos os

I større virksomheder er beslutningsvejen normalt længere. Det skyldes, at flere personer, afdelinger og salgsselskaber har forskellige kompetence områder og disse skal sammensættes som firmaets billede udadtil - herunder den trykte presse, telefonbøger, omdelte brochurer samt online marketing. Det kræver en bedre koordinering af de forskellige markedsføringsmæssige tiltag, der samlet skal tages stilling.

Det vil være hensigtsmæssigt, når der tales om hele markedsførings pakker, at få nedsat en tværgående projekt-gruppe, hvori de forskellige markedsføringstiltag kan gennemarbejdes i forbindelse med online marketing kampagnerne - Vi foreslår typisk en sådan gruppe bestående af personer fra de berørte afdelinger samt os som tilknyttede konsulenter i hele projektfasen, således at den trykte markedsføring og online markedsføringen supplerer hinanden mod et fælles succes mål - og ikke kommer med modsatrettede  signaler til kunderne / brugerne.

Vi har rigtigt gode erfaringer med projektgrupper og samarbejde heri på forskellige niveauer. Markedsføringen får derved mulighed for at slå igennem som et effektivt værktøj til at skabe nye kunde relationer.

Husk, at målrettet trafik til dit website for 90% vedkommende kommer fra søgemaskinerne, så måske skulle du få en søgemaskineoptimering på webstedet.