Gratis søgemaskineoptimering og reputation management

Gratis søgemaskineoptimering

Online Marketing har i visse tilfælde mulighed for at donere søgemaskineoptimering og reputation management til velgørende institutioner, i situationer, hvor der skal rykkes hurtigt i forhold til presse og personskare, der skal have kendskab til en aktuel situation.

Reputation management kan også i specielle situationer ydes gratis til personer, som er havnet i situationer, hvor de ikke har mulighed for at overskue det negative, der florerer omkring deres person på søgemaskinerne, og ikke har midlerne til at købe reputation management.

Når vi afvejer om vi vil yde gratis søgemaskineoptimering eller reputation management til en person, som på den ene eller anden måde er klemt i forhold til sine omgivelser etc. er det en vurdering fra sag til sag.

Udgangspunktet er altid, der ydes ikke gratis søgemaskineoptimering til virksomheder eller personer, der via denne proces kan kommercialisere noget på denne ydelse, dette gælder dog ikke interesseorganisationer, der hjælper folk i nød eller i forbindelse med naturkatastrofer etc.

Kontakt Online Marketing, hvis du har et behov for hjælp til synliggørelse i medier og på søgemaskiner, vi ser på den fremsendte anmodning og behandler dine data og oplysninger med fuld fortrolighed. Alle udleverede data slettes og makuleres efter behandling og sagsafslutning.

Reputation management tilbydes ikke i situationer, hvor der er tale om at dække over kriminelle handlinger eller personer der er dømt for grove lovovertrædelser, hvor domme er offentliggjort etc.