Gratis søgemaskineoptimering

Online Marketing har i visse tilfælde mulighed for at donere gratis søgemaskineoptimering og reputation management til velgørende institutioner og personer, i situationer, hvor der skal rykkes hurtigt i forhold til presse og personskare, der skal have kendskab til en aktuel situation, og hvor midlerne er små.

Reputation management kan også i specielle situationer ydes gratis til personer, som er havnet i situationer, hvor de ikke har mulighed for at overskue det negative, der florerer omkring deres person på søgemaskinerne, og ikke har midlerne til at købe reputation management.

Når vi afvejer om vi vil yde gratis søgemaskineoptimering eller reputation management til en person, som på den ene eller anden måde er klemt i forhold til sine omgivelser etc. er det en vurdering fra sag til sag.

Udgangspunktet er altid, der ydes ikke gratis søgemaskineoptimering til virksomheder eller personer, der via denne proces kan kommercialisere noget på denne ydelse, dette gælder dog ikke interesseorganisationer, der hjælper folk i nød eller i forbindelse med naturkatastrofer etc.

Der kan være specielle forhold, der kræver en hurtig indsats, hvis problemet skal løses med en hurtig indeksering af et website og med et budskab, der skal ud her og nu.

Kontakt Online Marketing, hvis du har et behov for hjælp til synliggørelse i medier og på søgemaskinerne. Vi ser på den fremsendte anmodning og behandler dine data og oplysninger med fuld fortrolighed. Alle udleverede data slettes og makuleres efter behandling og sagsafslutning - og du vil modtage besked om vi påtager os opgaven og på hvilke vilkår.

Reputation management tilbydes ikke i situationer, hvor der er tale om at dække over kriminelle handlinger eller personer, der er dømt for grove lovovertrædelser, hvor domme er offentliggjort etc. Dette gælder iøvrigt også for betalt søgemaskineoptimering eller reputation management.

Er der tale om et virksomheds-website, så er der ikke mulighed for gratis ydelser i forbindelse med optimering og reputation management.